Tekst/auteurs: Matthijs de Boer
isbn: 978-90-78088-64-6   ..  € 24,50  .. koop publicatie


trancityxvaliz

Beschouwt publieke interieurs als onderdeel van de dynamiek van de stad

Over interacties tussen buiten en binnen, de nuances tussen openbaar en privé, de overgangszones, het informele en onverwachte, de routes en ontmoetingsplekken

• Review_S+RO, 2013/01, p. 60
• Review_Archined.nl, 20 feb 2013 verder

Bibliotheken, stadhuizen, stations, winkels, schouwburgen zijn strikt genomen geen openbare ruimten, maar zo gebruiken we ze wel. Een levendige stad heeft tal van verblijfsplekken, zowel buiten als in gebouwen die zich daarvoor lenen. Ze bieden stedelingen en bezoekers gelegenheid voor informele en onverwachte ontmoetingen met beschutting tegen het klimaat, het verkeer en het rumoer van de stad. Rijk geïllustreerd met voorbeelden analyseert dit boek de architectuur van publieke interieurs en de wijze waarop ze zijn opgenomen in het stedelijk weefsel.

Privaat en publiek lijken twee contrasterende belangen te verwoorden, maar in de werkelijkheid van de stad zijn ze veel meer verstrengeld dan tegengesteld. verder

Niet alle publieke interieurs blijken bestand tegen maatschappelijke veranderingen, maar actuele ontwikkelingen, zoals ‘het nieuwe werken’ en de veranderende winkelcultuur bieden ook nieuwe mogelijkheden.

In Binnen in de stad worden de rijke historie en kansrijke programma’s voor publieke interieurs van de toekomst onder de loep genomen.

Matthijs de Boer is stedenbouwkundige en architect. Met zijn bureau werkt hij aan een gevarieerd pakket aan ontwerp- en adviesopdrachten, van ruimtelijke visies tot en met de detaillering van de buitenruimte. Hij publiceert regelmatig, o.a. in De Architectterug

Binnen in de stad: Ontwerp en gebruik van publieke interieurs
Grafisch ontwerp: L5 .. 144 blz .. 24 x 20 cm (staand) .. paperback met flappen .. Nederlands .. ondersteund door Stimuleringsfonds voor Architectuur, Multi Vastgoed, EFL Stichting