Tekst/auteurs: 00:/
isbn: 978-90-78088-00-4   ..  € 24,50  .. koop publicatie


trancityxvaliz

Hoe de 'Civic economy', ofwel de versterking van de lokale economie door een nieuwe generatie maatschappelijke ondernemers, de samenleving verandert

Vijfentwintig initiatieven, uit Europa en de Verenigde Staten, laten zien wat kan en wat we kunnen leren van lokale sociale ondernemingen

• Review_ARGUSleest, 13 november 2014
• Review_S+RO, 2012/06, p. 70-71
• Review_ArchiNed (29 okt 2012): Top-up! Pleidooi voor een weerbarstige overheid verder

De ‘Civic economy’ is een vitaal en snel groeiend onderdeel aan het worden van de ontwikkeling van steden en dorpen, van wijken en buurten. Dit boek laat zien hoe de versterking van de lokale economie ontstaat door de initiatieven van een nieuwe generatie maatschappelijke ondernemers. 25 voorbeelden uit Engeland, Europa en de VS laten zien dat het kan, en wat we kunnen leren van nieuwe vormen van organisatie, samenwerking en gemeenschapsfinanciering. De aanpak heeft grote invloed op organisatiemodellen in zowel de publieke als private sector, op zelfredzaamheid, lokaal gemeenschapsgevoel en duurzaamheid. verder
Compendium for the Civic Economy is geschreven en samengesteld door het Londense onderzoeks- en ontwerpbureau 00:/. De publicatie verscheen in 2011 in een beperkte oplage en was onmiddellijk uitverkocht. Dat verhindert niet dat het boek wordt gezien als een belangrijke inspiratiebron en als onontbeerlijk handboek bij het beter begrijpen en opzetten van lokale economische initiatieven van burgers. Vanwege van het aanhoudende debat en de blijvende noodzaak aan een onderbouwde publicatie voldoet deze herdruk aan een grote behoefte. terug
Compendium for the Civic Economy: What our cities, towns and neighbourhoods should learn from 25 trailblazers
Grafisch ontwerp: 00:/ Mimmo Cangiano Belcuore .. 196 blz .. 22,5 x 17 cm (staand) .. paperback met flappen .. Engels .. ondersteund door Nesta, Cabe