Tekst/auteurs: Janneke Wesseling
isbn: 978-94-92095-09-1   ..  € 10,00  .. koop publicatie


De volmaakte beschouwer is een Nederlands e-book.

Ook verkrijgbaar als Engelstalig boek, klik hierverder

De sleutelvraag van dit boek is: hoe werkt het kunstwerk? Het betoog bevindt zich op een snijvlak van receptie-esthetica, kunstbeschouwing en kunstkritiek en wordt ondersteund door veel voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en uit de hedendaagse kunst. Het richt zich op een breed geïnteresseerd publiek dat zich nader wil verdiepen in de werking van het kunstwerk, maar het is ook bedoeld voor kunstenaars, critici, andere kunstprofessionals en studenten in kunst, filosofie en geschiedenis. Het wil een handreiking bieden voor het kijken naar kunst, met het doel de ervaring van kunstwerken te verdiepen. verder
Janneke Wesseling (1955) is schrijver en kunsthistoricus. Zij promoveerde op het gebied van de receptie-esthetica aan de Universiteit Leiden. Zij schrijft als kunstcriticus voor NRC Handelsblad en zij publiceerde een aantal studies over hedendaagse kunst. Wesseling is lector aan de Hogeschool der Kunsten in Den Haag en co-directeur van PhDArts, promotieopleiding voor beeldende kunstenaars en vormgevers aan de Universiteit Leiden. verder
Selectie van Wesselings publicaties:
Alles was mooi, Een geschiedenis van de Nulbeweging, Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1989.
Schoonhoven, beeldend kunstenaar, Den Haag [etc.], SDU uitgeverij/Openbaar Kunstbezit, 1990. Het museum dat niet bestond, Amsterdam: de Bezige Bij, 2004. See it Again, Say it Again. The Artist as Researcher, red. J.C. Wesseling, Amsterdam: Valiz, 2011. terug
De volmaakte beschouwer: De ervaring van het kunstwerk en receptie-esthetica
Grafisch ontwerp: Sam de Groot.. Nederlandstalig EBook .. Typefaces: Eldorado (William Addison Dwiggins, 1953), Computer Modern (Donald Knuth, 1984), ski data (Tariq Heijboer, 2014) ..