Tekst/auteurs: Timo Arnall, James Bridle, Simon Critchley, Adam Greenfield, Johan Grimonprez, Vinay Gupta, Ben Hammersley, Thomas Hirschhorn, Xander Karskens, Metahaven, China Miéville, Kevin Slavin, Superflux, Juha van ’t Zelfde   ..  Samenstelling/redactie: Juha van ’t Zelfde
isbn: 978-90-78088-81-3   ..  € 19,50  .. koop publicatie


Het boek is een parallelle, autonome bijdrage aan de groepstentoonstelling ‘Dread: Fear in the Age of Technological Acceleration’ die van 6 september tot 24 november 2013 plaatsvindt in De Hallen Haarlem.

Beluister hier het interview tussen Robert van Altena en Juha van 't Zelfde bij Amsterdam FM (tweede uur/vanaf 16u30). verder

Door voortdurend veranderende technologie en groeiende communicatienetwerken groeien de menselijke keuzes en mogelijkheden. Maar iedere technologische vernieuwing kent ook zijn tegenvoeter: de militaire, administratieve, existentiële crash; de catastrofe ligt op de loer. Virilio:‘de vernieuwing van het schip betekende eveneens een nieuwe vorm van schipbreuk’.

Die immanente, moeilijk te duiden dreiging roept een gevoel op van ‘dread’. ‘Dread’ is een essentieel en in potentie productief aspect van ons bewustzijn, een bepalend kenmerk van de huidige condition humaine. Nauw verwant aan begrippen als angst en vrees, wordt ‘dread’ ook geassocieerd met de ‘duizeling van de vrijheid’ zoals geformuleerd door Søren Kierkegaard in 1844. verder

Hoe duister en fatalistisch de connotaties ook zijn, ‘dread’ stelt ons door een dialectisch proces van omzichtigheid en transgressie, van verlamming en overdrive in staat om ons de wereld spectaculair anders voor te stellen en toont ons daarmee inzichten in het ondenkbare of onzegbare. Juist het creatieve potentieel van ‘dread’ is van grote waarde in deze complexe tijd, in gang gezet door dezelfde machten die – in hun gepolitiseerde manifestatie – deze kracht willen onderdrukken of zelfs wegvagen.

De auteurs van Dread verkennen de contouren van ‘dread’ en opperen mogelijke herformuleringen van het begrip voor onze tijd. verder

Juha van ’t Zelfde is een Nederlands-Finse DJ, schrijver (voor o.a. de Volkskrant, Volume en MONU) en curator. Hij ontving de De Hallen Haarlem Curatorenwerkbeurs voor zijn tentoonstellingsvoorstel ‘Dread: Fear in the Age of Technological Acceleration’. Hij is mede-oprichter van Non-fiction, een bureau voor culturele innovatie.

De De Hallen Haarlem Curatorenwerkbeurs wordt financieel ondersteund door de Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting; Frans Hals Museum/De Hallen Haarlem. terug

Dread: The Dizziness of Freedom
Grafisch ontwerp: Metahaven .. 240 blz .. 21 x 13,5 cm (hxb).. Paperback .. Engels .. in samenwerking met De Hallen Haarlem