Tekst/auteurs: Camiel van Winkel
isbn: 978-90-78088-56-1   ..  € 25,00  .. koop publicatie


UITVERKOCHT

Over de structurele verwevenheid van de hedendaagse kunst met de erfenis van de conceptuele kunst

Kunsttheoretische inzichten worden gekoppeld aan relevante maatschappelijke en culturele ontwikkelingen

Winnaar Best Verzorgde Boeken 2012">Best Verzorgde Boeken 2012 verder

In dit boek legt Camiel van Winkel de conceptuele wortels van de hedendaagse kunst bloot. Hij stelt dat de kunst van vandaag als geheel in wezen ‘post-conceptueel’ is. De productie en receptie van kunst worden bepaald door omstandigheden en factoren die conceptuele kunstenaars in de jaren 1965-1975 voor het eerst hebben aangekondigd: de culturele dominantie van informatie, de professionalisering van de kunstpraktijk en de toepassing van kwaliteitscriteria ontleend aan ontwerpdisciplines.

Vanuit deze postconceptuele systematiek biedt het boek een nieuw en verhelderend inzicht in het hedendaagse kunstenaarschap en de beeldende kunstpraktijk, met name wat betreft de relatie tussen conceptuele en visuele aspecten, de betekenis van theoretisch discours en de rol van instituties en bemiddelaars. verder

Camiel van Winkel schrijft over hedendaagse kunst en werkt als free-lance tentoonstellingsmaker. Hij doceert kunsttheorie en kunstfilosofie aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, en is daarnaast begeleider aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij publiceerde onder meer Moderne leegte. Over kunst en openbaarheid (1999), Het primaat van de zichtbaarheid (2005), en De mythe van het kunstenaarschap (2007). In 2012 promoveerde hij op een studie getiteld During the Exhibition the Gallery Will Be Closed. Contemporary Art and the Paradoxes of Conceptualism, waarvan bij Valiz een handelseditie is verschenen.
  verder
During the Exhibition the Gallery Will Be Closed - Contemporary Art and the Paradoxes of Conceptualism
Grafisch ontwerp: Sam de Groot .. 304 blz .. 23 x 15 cm .. Paperback .. Engels .. ondersteund door Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds BKVB