Samenstelling/redactie: Maaike Lauwaert, Francien van Westrenen
isbn: 978-94-92095-008   ..  € 27,50  .. koop publicatie


'We know what things cost but have no idea what they are worth',
Tony Judt, quoting Oscar Wilde
 verder
Waarde als niet-economisch begrip is een van de moeilijkste concepten om te beschrijven. Het uitgangspunt van dit boek is dat we onze blik moeten kantelen, om ‘waarde’ op een nieuwe manier te kunnen zien: als een leidraad voor een open en betrokken samenleving. Dit frisse, omgekeerde perspectief treffen we vooral aan bij kunstenaars, zoals architecten, schrijvers, muzikanten, ontwerpers, toneelschrijvers en dichters.

Wat gebeurt er als we waarden als ‘twijfel’, ‘zorg’, ‘geven’ en ‘onproductiviteit’ centraal stellen? Aan de hand van bronteksten door architecten, filosofen, wetenschappers, historici en economen, presenteert Facing Value alternatieve perspectieven op het begrip ‘waarde’, bedoeld als inspiratie voor het beter vormgeven van je omgeving, het delen van energie en creativiteit, en het bouwen aan een vitale en rechtvaardige maatschappij. verder

Kunstenaarsbijdragen: Atelier Van Lieshout, Navid Nuur, Reto Pulfer

Bronteksten van: Julieta Aranda and Anton Vidokle, Franco ‘Bifo’ Berardi, Marina van den Bergen and Piet Vollaard, Richard Buckminster Fuller, Roger Caillois, Michel de Certeau, Céline Condorelli, Barry Farrell, Michel Foucault, Yona Friedman, Klaske Havik and Hans Teerds, Charles Jencks and Nathan Silver, Tony Judt, Siegfried Kracauer, Bojana Kunst, Mierle Laderman Ukeles, Marcel Mauss, Evgeny Morozov, Victor Papanek, Jan Ritsema, Richard Sennett, Viktor Shklovsky, Bev Skeggs, Jan Verwoert terug

Facing Value - Radical Perspectives from the Arts
Grafisch ontwerp: Elisabeth Klement & Stroom Den Haag .. ondersteund door Stichting Doen, Gemeente Den Haag