Samenstelling/redactie: CITIES
isbn: 978-90-78088-63-9   ..  € 27,50  .. koop publicatie


Voedsel en stadslandbouw als bron voor ruimtelijke, sociale en economische vernieuwing

Met 30 inspirerende voorbeelden uit Nederland, West-Europa en Noord-Amerika

Het inleidende hoofdstuk actualiseert thema’s van The Hungry City

REVIEWS
• Review_ARGUSleest, 23 oktober 2014
• Review_Terra Architectura, nr. 2 - 2013
• Review_Noorderbreedte, nr. 3 - 2013, jaargang 37
• Review_NRC Handelsblad, 10 & 11 april 2013, p. 20 verder

Farming the City gaat dieper in op de steeds belangrijker wordende stadslandbouw. Het boek kijkt niet alleen naar voedsel in de stad, maar ook naar de potentie en mogelijke bottom-up ontwikkelingen in buurten en wijken. Het eerste deel van dit boek bevat twintig korte krachtige essays. Een aantal bijdragen inventariseert de kansen voor nieuw te ontwikkelen bedrijfsvormen die lokaal winst genereren. Ook sociale voordelen komen aan bod, niets verbindt buurtbewoners immers meer dan gemeenschappelijk tuinieren. Verdere bijdragen analyseren ruimtelijke vormgeving op kleine en grotere schaal en onderzoeken de politieke en bestuurlijke mogelijkheden. Nieuwe duurzame technologieën zijn het laatste thema in de beschouwingen. verder
Met 30 voorbeeldprojecten: van de omvorming van braakliggende terreinen in Boston tot daktuinen in New York; van de People’s Supermarket in London tot teelt in scheepscontainers in Rotterdam. Van educatie tot winstontwikkeling en duurzame innovatie.

CITIES is een Amsterdams platform voor stadsbewoners en -ontwikkelaars gericht op innovatie. ‘Farming the City’ is een langlopend project waarin lokale initiatieven met elkaar worden verbonden, geïnspireerd en versterkt. Voor CITIES zijn Francesca Miazzo en Mark Minkjan redacteuren van Farming the City. Beiden hebben een achtergrond in Metropolitan and Urban Studies. terug

Farming the City: Food as a tool for today’s urbanization
Grafisch ontwerp: Chris Knox .. 232 blz .. 23 x 17 cm (staand) .. paperback met flappen .. English .. ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie