Tekst/auteurs: Hans Venhuizen, Charles Landry, Francien van Westrenen
isbn: 978-90-78088-30-1; NUR 648, 758   ..  € 25,00  .. koop publicatie


E-book beschikbaar op visualmaniac.com!

Hoe kunnen creatieve strategieën ruimtelijke inrichting onderzoeken, bepalen en veranderen?

• 'Jullie regels of onze regels?', Game Urbanism op archined.nl verder

Game Urbanism gaat over de cultuur van de ruimtelijke ordening. Hans Venhuizen vat cultuur breed op als cultuurhistorie, erfgoed, architectuur en kunst, maar ook als de actuele cultuur van de bewoners van een streek of de eigenheid van een plek. In zijn streven naar een specifiekere identiteit voor steden en gebieden verbindt Venhuizen de werelden van cultuur en ruimte op uiteenlopende manieren met elkaar. Hierin staat vooral de cultuur van de ruimtelijke ordening zélf centraal. Het spel is daarbij zijn belangrijkste instrument. In alle projecten van Venhuizen speelt de relatie tussen spel en ernst een hoofdrol. Het spel is in staat deelnemers op een gelijkwaardige manier te betrekken bij een opgave, maakt complexe situaties inzichtelijk, levert informatie op over wensen en belangen en biedt bovendien plezier in onzekere veranderingsprocessen. verder
Dit boek, met casestudies, context, methodes en reflectie, laat een fundamenteel andere manier van kijken naar ons ruimtelijk handelen zien, waarin cultuur een vanzelfsprekende en sturende plaats inneemt.

Hans Venhuizen is directeur van Bureau Venhuizen, een
project- en onderzoeksbureau op het gebied van cultuur en ruimtelijke ordening, ook wel aangeduid met het begrip culturele planologie. verder

Charles Landry is oprichter en directeur van Comedia (UK), een internationaal bureau dat advies geeft op het terrein van cultuur en creativiteit als krachtbron voor stedelijke ontwikkeling. Landry is auteur van The Creative City: a Toolkit for Urban Innovators (2000), The Art of City Making (2006) en met Phil Wood van The Intercultural City: Planning for Diversity Advantage (2007).

Francien van Westrenen werkt sinds 2007 als programmamaker architectuur bij Stroom Den Haag aan een programma van tentoonstellingen, publicaties, debatten en projecten waarin een interdisciplinaire, culturele benadering van de stedelijke omgeving centraal staat. Daarvoor werkte ze vier jaar bij Bureau Venhuizen aan projecten als The Making Of Mheenpark, Geest & Grond, Wapla en Des Beemsters. terug

Game Urbanism - Handleiding voor een culturele ruimtelijke ordening
Grafisch ontwerp: Janna en Hilde Meeus .. 224 blz .. 24 x 17 cm .. genaaid gebrocheerd .. Ned .. ondersteund door: Stimuleringsfonds voor Architectuur, Hgis, Fonds BKVB