Tekst/auteurs: Agency, Sepake Angiama, Ask!, Ruth Buchanan, Binna Choi, Doris Denekamp, Silvia Federici, Katherine Gibson, Arend Groosman, Shannon Jackson, Dolores Hayden, Christina Kiaer, Margaret Kohn, Gabriele Kunsch, Emily Pethick, Doina Petrescu, Precarias a la der   ..  Samenstelling/redactie: Binna Choi, Maiko Tanaka
isbn: 978-90-78088-92-9   ..  € 29,90  .. koop publicatie


Deze publicatie is uitverkocht

RECENSIES
-open!, juni 2016 verder

Het Grand Domestic Revolution Handbook is een compendium van veelzijdig onderzoek, uitgevoerd door kunstenaars, ontwerpers, theoretici, buren en activisten die de status van het huiselijke onderzoeken en de nauwe focus van privé-aangelegenheden vergroten. Het boek heeft de structuur van een handleiding voor huishoudelijk ontwerp uit de jaren zestig en bevat vele verschillende invalshoeken, zoals case studies, projectdocumentatie, efemere verschijnselen, analyse en theorie in de vorm van artistieke, collectieve en ruimtelijke designinterventies. Met de vijf hoofdstukken als kernachtige categorieën – Home Apparatus, Accomodations, Work at Home, Properties and Oikos en Neighboring (Organizing) – is een collectie van tekst en beeld geweven, die uit een gevarieerd en soms conflicterend samenstel van huishoudelijke tactieken, mechanieken van ontwrichting en politieke verstrikkingen bestaat, om je verbeelding aan te wakkeren en je eigen GDR-activiteiten te katalyseren. verder
Het Grand Domestic Revolution Handbook vloeit voort uit het Grand Domestic Revolution- (GDR-) project bij Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht. Dit project ontwikkelt zich nog steeds in variërende vormen, zoals rondleidingen en nevenactiviteiten onder de naam GDR GOES ON. GDR is geconcipieerd vanuit laat-negentiende-eeuwse feministische zienswijzen op huisnijverheid en hun activiteiten en voorstellen voor ruimtelijk, architecturaal en stedelijk ontwerp. GDR herwaardeert de reproductieve sfeer van onze activiteiten en onderzoekt bestaande huiselijke regimes. verder
Om de maatschappij vanuit de binnenste maar gemeenschappelijke sfeer van het publieke domein te informeren, brengt GDR relaties en instrumenten samen, die gesmeed zijn tussen de private en publieke sferen en dwars door talloze bereiken heen. Het boek is gepresenteerd als een essentieel handboek voor deze beweging. Of je nu een flexwerker, een bode, een huisman, een zorgverlener, moeder, activist of student bent, we moedigen je aan om dit boek als een suggestieve en bruikbare bron te nemen voor een artistieke, politieke, sociale of persoonlijke “revolutie” vanuit de plek waar je leeft en werkt! terug
Grand Domestic Revolution Handbook
Grafisch ontwerp: Abäke .. 336 blz .. 32 x 24 cm (staand) .. paperback .. Engels .. in samenwerking met Casco—Office for Art, Design and Theory in Utrecht