Tekst/auteurs: BAVO, Jeroen Boomgaard, Gerard Drosterij, Renée Kool, Stan Majoor, Chantal Mouffe, Orgacom, Paul Toornend, Daniël van der Velden, Barbara Visser, Marina de Vries, Henk de Vroom, Roemer van Toorn, Joost Zonneveld   ..  Samenstelling/redactie: Jeroen Boomgaard
isbn: 978-90-78088-18-9   ..  € 19,90  .. koop publicatie


. wat kan kunst voor de openbare ruimte betekenen, theoretische reflectie, analyse én praktische voorbeelden
. stelt in brede zin vragen die inzoomen op de relatie stedenbouw, kunst en de vormgeving van de openbare ruimte


Winnaar De best verzorgde boeken 2008 verder

Al langer woedt de discussie over de mogelijke potentie van kunst in de publieke ruimte. Er zijn veel voorbeelden van kunst die op een spannende manier intervenieert, betekenis geeft of stuurt, maar ook ontelbaar veel ongelukkige oplossingen zonder aantrekkingskracht of betekenis.

De Amsterdamse Zuidas is een gebied waar een nieuw stedelijk centrum moet ontstaan met kantoorruimte, woonruimte en andere uiteenlopende voorzieningen. Het gebied heeft hoge ambities, waarin kunst ook een fikse rol heeft.
De aanpak van het Virtueel Museum Zuidas streeft naar het zogenaamde meebouwen met de stad, een proces waarin de realisatie van kunstprojecten direct verbonden is aan de stedelijk ontwikkeling en niet achteraf wordt toegevoegd. verder

Highrise - Common Ground reflecteert op kritische wijze op uiteenlopende aspecten die bij kunst en de te ontwikkelen Zuidas een rol spelen: de plannen voor de Zuidas worden tegen het licht gehouden. Hoe gaan de stedenbouwkundige ambities samen met deze kunstaanpak in ontwikkeling? Hoe wordt de ervaring en het gebruik van de openbare ruimte beïnvloed door de kunstprojecten? Daarnaast bestaat het boek uit diverse praktische en theoretische kunstenaarsbijdragen. Met o.a. werk van Orgacom, Barbara Visser, Renée Kool, Paul Toornend, Daniël van der Velden/Logo Parc. terug
Highrise - Common Ground. Art and the Amsterdam Zuidas Area.
Grafisch ontwerp: Anette Tibud .. 384 blz .. 19 x 12 cm .. paperback .. Engels.. i.s.m. Rietveld Academie / Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte


Rietveld Academie / Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte