Tekst/auteurs: Jorinde Seijdel   ..  Samenstelling/redactie: Brigitte van der Sande   ..  Fotografie: 90-808185-2-6
isbn: 90-808185-2-6   ..  € 35,00  .. koop publicatie


. link tussen beeldende kunst, fotografie en mode
. onderzoekt kleedgedrag en sociale patronen
. met veel bronnen, beelden en notities van de kunstenaar zelf, maar ook van vele anderen uit de film, kunst, literatuur en filosofie
 verder
Joke Robaard (Emmen, 1953), kunstenaar, fotograaf, is geïnteresseerd in menselijke relaties en netwerken. Ze 'regisseert' personen in bepaalde posities en patronen ten opzichte van elkaar of brengt via kleding in kaart hoe en waar verbindingen liggen. Dit traject wordt gefotografeerd of gefilmd. Aan de basis van dit werk ligt een enorme verzameling beelden en teksten die betrekking hebben op het kledinggedrag van mensen. Robaard verzamelt deze niet onder de noemer 'mode', maar wil weten hoe kleding werkt. Joke Robaard - Folders, Suits, Pockets, Files, Stocks is opgezet als een verzameling dozen of mappen die inzicht geven in Joke Robaards werkwijze, ideen en bronnen. verder
Het boek opent met het meest recente project en gaat terug naar beelden van de eerste fotosessies in 1988. De projecten bevatten noten met citaten, e-mail- en briefuitwisselingen, krantenknipsels en teksten van de kunstenaar zelf. Robaards gelaagde research naar kledinggedrag, netwerken en representatie wordt zo inzichtelijk gemaakt. terug
Joke Robaard - Folders, Suits, Pockets, Files, Stocks
Vormgeving: Jop van Bennekom [www.re-magazine.com; www.buttmagazine.com; www.fantasticmanmagazine.com] .. 360 blz .. 21,5 x 15 cm .. genaaide paperback .. Engels .. uitgave van Robaard i.s.m. Valiz en Secession