Tekst/auteurs: Daphna Beerdsen, Yttje Feddes, Maarten Kloos, Ernest Kurpershoek, Merel Ligtelijn, Marinus Oostenbrink, Ingrid Oosterheerd, Evert Verhagen   ..  Samenstelling/redactie: Sabine Lebesque   ..  Fotografie: Lard Buurman, Johan Olsthoorn
isbn: 978-90-78088-09-7   ..  € 6,90  .. koop publicatie


WAS 19,90 € → NU 6,90 €

. uitgebreide en toegankelijke documentatie van bestaande, recente en toekomstige architectuur langs de Zuidelijke IJoever in Amsterdam
. nieuwe ontwikkelingen worden in een historische context geplaatst
 verder

Het Amsterdamse havengebied heeft de afgelopen twee decennia een transformatie ondergaan. Bij een grootschalige herinrichting van de zuidelijke oever van het IJ maakten verwaarloosde scheepswerven, havenloodsen en industrieterreinen plaats voor een uitbreiding van de stad. Net als in de havens van Londen, Barcelona, Kopenhagen en Hamburg ontstond hier in de nabijheid van de historische binnenstad een nieuw stedelijk gebied. Naast appartementengebouwen en kantoor- en bedrijfsruimte in een hoge bebouwingsdichtheid zijn er culturele instellingen, horeca en scholen. De mix van nieuwbouw en gerenoveerde oude havenarchitectuur zorgt voor een gevarieerde omgeving. verder
In de architectuurgids Langs het IJ wordt voor het eerst een volledig overzicht gegeven van de architectonische en stedenbouwkundige ontwikkelingen langs de gebieden die historisch met de haven en de havenactiviteiten in Amsterdam verbonden waren.
Acht architectuurroutes voeren langs de meer dan 200 projecten die in de gids zijn gedocumenteerd met veel foto’s, tekeningen en toelichtingen. Aan het deelgebied van elke route is een beknopte inleiding gewijd waarin de geschiedenis en de karakteristieke situatie worden belicht.
Verder bevat het boek teksten van verschillende auteurs die uiteenlopende aspecten behandelen als woningtypologieën, infrastructuur, gentrification en recreatie. verder
Gebieden Zuidelijke IJoever Amsterdam:
. Minervahaven, Houthavens
. Westelijke eilanden, Silodam, Westerdokseiland
. Centraal Station
. Oosterdokseiland, Oosterdok
. Oostelijke eilanden, Funen
. Oostelijke Handelskade, Rietlanden
. Entrepot-West, Borneo-eiland, Sporenburg
. Java-eiland, KNSM-eiland terug
Langs het IJ, Architectuurtochten door gebieden aan de Zuidelijke IJoever, Amsterdam
Grafisch ontwerp: De Designpolitie .. 352 blz ..16,8 x 10,6 cm .. genaaide paperback met flappen .. Nederlands .. i.s.m. OGA (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam), PMB (Projectmanagementbureau Amsterdam); ondersteund door het Stimuleringsfonds voor Architectuur