Tekst/auteurs: Paul O’Neill, Dave Beech, Ned Rossiter, Mick Wilson & others   ..  Samenstelling/redactie: Paul O’Neill, Claire Doherty
isbn: 978-90-78088-51-6   ..  € 19,90  .. koop publicatie


Een substantiële bijdrage aan het curatorschap van publieke kunst, en artistieke praktijken in het publieke domein.

Lees de inleiding
Bekijk de inhoudsopgave

• Review_Public Art Dialogue, volume 3, issue 1, 2013
• Review_Public, issue 46, p. 175 - 177
• Review_Public Art Review, issue 45, nov. 2011, p. 70
• Review_Beelden, jaargang 14, nr. 54
• Review_Kunstbeeld, nr. 7-8, 2011
• Review_Metropolis M, nr 4-2011, p. 105 verder

Veel kunstprojecten in de openbare ruimte zijn tijdelijke interventies, vaak gekoppeld aan een tentoonstelling. In Locating the Producers onderzoekt Paul O'Neill hoe duurzamere en meer gewortelde kunstprojecten in het publieke domein tot stand kunnen komen. Wat verlangt dit van kunstenaars, curatoren en opdrachtgevers en wat brengt het de omgeving?

Aan de hand van een aantal case studies, waaronder Het Blauwe Huis van Jeanne van Heeswijk, Beyond (Leidsche Rijn/Utrecht), Trekroner Art Plan (Denemarken), Creative Egremont en Edgware Road Project (Verenigd Koninkrijk) onderzoekt O'Neill verschillende benaderingswijzen van zowel de curator, de betreffende kunstenaar(s) als van de gemeenschap waar het werk gemaakt wordt. verder

Paul O’Neill is schrijver, curator en kunstenaar, die woont en werkt in Bristol. Van 2007 tot 2010 was hij Great Western Research Alliance (GWR) Research Fellow in Commissioning Contemporary Art, samen met Situations aan de University of the West of England, Bristol. Paul was curator of co-curator van meer dan 50 tentoonstellingsprojecten. Zijn werk is gepubliceerd in verschillende boeken, catalogi, kranten en tijdschriften.

Claire Doherty is oprichter en directeur van Situations, een onderzoeksprogramma aan de University of the West of England in Bristol. Situations initieert en begeleidt kunstenaarsprojecten die plaats vinden buiten de muren van de conventionele galeries of musea, met nadruk op nieuwe vormen van publieksparticipatie. In 2009 kreeg ze de prestigieuze Paul Hamlyn Breakthrough Award voor haar cultureel ondernemerschap. terug

Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art
Grafisch ontwerp: Metahaven .. 422 blz .. 21 x 13,5 cm .. paperback .. Engels.. ondersteund door: Situations, SKOR, University of the West of England