Tekst/auteurs: Mariska van den Berg, Christophe Gallois, Andréa Picard, Tessa Giblin   ..  Samenstelling/redactie: Mariska van den Berg, Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan
isbn: 978-90-78088-26-4   ..  € 25,00  .. koop publicatie


E-book beschikbaar op visualmaniac.com!


Beeldend kunstenaars en filmmakers Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan onderzoeken in essays en filminstallaties actuele onderwerpen.

Artikel_NRC, 15.09.2011_Uit de wereld van de kleine zelfstandige verder

Beeldend kunstenaars en filmmakers Lonnie van Brummelen (Soest, NL, 1969) en Siebren de Haan (Dordrecht, NL, 1966) onderzoeken in essays en filminstallaties actuele onderwerpen als de toenemende verkaveling van het publieke domein, de verharde Europese grenspolitiek en de daarmee gepaard gaande ontregeling. Zij brengen individuele strategieën in kaart waarmee dergelijke obstructies en versperringen omzeild worden. Tegelijkertijd tasten de werken de plaats en betekenis af van kunst binnen dergelijke ontwrichte contexten. Hun praktijk beweegt zich tussen de domeinen van politiek, cultuur en de esthetische ruimte van het kunstwerk. Het aftasten van grenzen en het strategisch doorkruisen van die verschillende gebieden vormt daarbij de kern van hun handelen. verder
Redrawing the Boundaries is samengesteld en ingeleid door Mariska van den Berg. Het bevat bijdragen van Christophe Gallois, curator bij Mudam in Luxembourg; Tessa Giblin, curator bij Project Arts Centre in Dublin; en Andréa Picard, programmeur bij Cinematheque Ontario en curator van Wavelengths voor het Toronto International Film Festival. terug
Redrawing the Boundaries
Grafisch ontwerp: Louis Lüthi.. 192 blz .. 24 x 17 cm .. genaaide paperback .. Engels/Nederlands .. ondersteund door: Fonds BKVB Mondriaan Stichting Amsterdams fonds voor de Kunst Harten fonds