Tekst/auteurs: Bregtje van der Haak, Chris Keulemans, Anna Tilroe, Cor Wagenaar   ..  Samenstelling/redactie: Rutger Wolfson
isbn: 90-808185-9-3   ..  € 10,00  .. koop publicatie


• kan kunst antwoord geven op morele vragen of behoeftes?
• prikkelende essays, die uitnodigen tot uitwisseling
 verder
Nederland is zoekende. Van een gedeeld idee over een gezamenlijke toekomst is allang geen sprake meer. De invloed van globalisering, van andere culturen en religies en een reeks van aanslagen doen verlangen naar symbolen die uitdrukking geven aan wat ons bindt. Tot op heden beperkte de discussie hierover zich hoofdzakelijk tot politieke en religieuze kringen. Hoog tijd dat ook het culturele veld zich uitspreekt. verder
De kunsten hebben van nature een bijzonder talent om gemis en verlangen zichtbaar te maken. Maar zijn ze ook in staat de leegte op te vullen? Vraagt deze tijd om het overwinnen van onze weerzin tegen symbolen? Kunnen de kunsten symbolen ontwikkelen die uitdrukking geven aan gedeelde waarden? En welke waarden zijn dat dan? Zijn de kunsten vandaag in staat een nieuw toekomstbeeld te formuleren? verder
Deze vragen worden aan de orde gesteld in Nieuwe Symbolen voor Nederland. Het boek geeft geen sluitende antwoorden, maar daagt uit tot verder debat over morele verwarring, nieuwe waarden en de uitdrukkingsmogelijkheden van de kunst. terug
Nieuwe symbolen voor Nederland
Vormgeving: Annelys de Vet .. 144 blz .. zwart/wit .. 17 x 12 cm .. paperback .. Nederlands .. ondersteund door de Mondriaan Stichting .. i.s.m. De Vleeshal, Middelburg