Tekst/auteurs: Janwillem Schrofer
isbn: 978-94-92095-40-4   ..  € 19,90  .. koop publicatie


Steun Plan and Play, Play and Plan: Positioning by Artists:

€ 10,00 extra ondersteuning
€ 25,00 extra ondersteuning
€ 50,00 extra ondersteuning
(u ontvangt een gesigneerd exemplaar van het boek)
€ 100,00 extra ondersteuning
(u ontvangt een gesigneerd exemplaar van het boek en tevens vermelden wij uw naam in het colofon)

Bijdragen boven de € 100,00 kunt u overmaken op
IBAN NL 77 INGB 0009 5902 85 - BIC: INGBNL2A, tnv Valiz, Amsterdam. Onder vermelding van 'support Plan and Play'.
 verder

‘Beeldend kunstenaar’ is een begrip dat een ongekend aantal invullingen, nuances, variaties en betekenissen heeft. Maar hoe word je als kunstenaar (of ontwerper, fotograaf, of andere ‘zelfstandig maker’) tot wie je bent en wie je wil zijn?
Welke fundamentele vragen, eigenaardigheden, dilemma's, ambities, restricties en realiteiten spelen daarbij een rol? Hoe kun je als kunstenaar zelf richting geven aan je kunstenaarspraktijk, met als belangrijkste uitgangspunt het formuleren van een antwoord op de vraag: ‘waar sta ik, en waar sta ik voor?’.
Plan and Play, Play and Plan: Positioning by Artists richt zich tot de kunstenaar en nodigt hem of haar uit tot het maken van overwegingen die, vaak met behulp van analytische modellen, helpen bij het bepalen van zijn positie. verder
Plan and Play, Play and Plan: Positioning by Artists is geschreven door Janwillem Schrofer, van 1982 tot 2010 directeur van de Rijksakademie in Amsterdam, een gerenommeerd, internationaal instituut waar kunstenaars met een aantal jaar beroepservaring voor twee jaar een eigen atelier krijgen. Hier kunnen ze geconcentreerd hun werk verdiepen en gebruik maken van de technische en inhoudelijke faciliteiten. Indien ze dat willen, ontvangen zij bezoek van collega's, kunsthistorici, critici, en anderen die de dialoog over dat werk aangaan.
Schrofer heeft vanuit de praktijk ervaren hoe gelaagd de vragen en dilemma's van de kunstenaar zijn, op hoeveel velden de kunstenaar speelt en hoe belangrijk zelfreflectie en zelfbepaling in de kunstenaarspraktijk zijn, zonder de bredere maatschappelijke context uit het oog te verliezen. Hij heeft zijn overwegingen, verzamelde notities en handreikingen—gebaseerd op de vele gesprekken met uiteenlopende kunstenaars, van groen tot ervaren, van onbekend tot internationaal vermaard—kritisch onder de loep genomen, en verwerkt tot een uitnodigend boek waarin begrippen, achtergrond, bouwstenen en vragen tot reflectie een samenhangend geheel vormen verder
Dit werk- en reflectieboek is bestemd voor kunstenaars en zij die kunstenaar willen worden, plus voor iedereen die met kunstenaars werkt of wil gaan werken. Het kan lineair verkend en gelezen worden, maar de lezer kan ook inzoomen op specifieke kwesties of vraagstellingen.
Het boek biedt geen ‘recepten’, noch simpele ‘oplossingen’, maar duikt diep in de vezels van het kunstenaarschap en nodigt uit tot het exploreren van een duurzame kunstenaarspraktijk.

Bevat verkenningen in de ateliers van onder anderen:
Carlos Amorales, David Bade, Driessens & Verstappen, Marlene Dumas, Claudia Fontes, Alica Framis, Meschac Gaba, Ryan Gander, Anthony Gormley, Hama Goro, Sigurdur Gudmundsson, Hans van Houwelingen, Joan Jonas, Germaine Kruip, Matt Mullican, Michelangelo Pistoletto, Jan van der Ploeg, Michael Raedecker, Jannie Regnerus, Auke de Vries, Guido van der Werve, Sylvie Zijlmans terug

Plan and Play, Play and Plan: Positioning by Artists
24 x 17 cm (staand) .. paperback .. Engels .. verschijnt begin 2018