Tekst/auteurs: Indira van 't Klooster
isbn: 978-90-78088-79-0   ..  € 27,50  .. koop publicatie


Een nieuwe generatie architecten werkt aan een optimistisch toekomstbeeld

Betrokken en pragmatisch bieden zij oplossingen voor maatschappelijk thema’s

Bekijk hier de inhoudsopgave van Reactivate! verder

De omzet van Nederlandse architectenbureaus daalt dramatisch, maar het aantal architectenbureaus stijgt. Een toenemend aantal jonge ontwerpers neemt het heft in eigen hand om met de middelen van de architectuur een antwoord te formuleren op maatschappelijke uitdagingen. Zij omarmen een nieuwe werkelijkheid waarin gebruikers, bewoners en opdrachtgevers partners worden. In de 21ste eeuw komt in een nieuwe maatschappelijke en financiële context een groep jonge Nederlandse architecten en stedenbouwers tot nieuwe ideeën over hun vak. Leegstand, processtedenbouw, stilvallende investeringen, sociale tegenstellingen, verstarde organisaties, milieueisen; deze generatie onderzoekt de conceptuele mogelijkheden van de nieuwe werkelijkheid. verder
Zij worden ontwikkelaar en ondernemer, creëren zelf opdrachtsituaties, vormen nieuwe coöperatieven en leveren ideeën die inspirerend zijn en ook in moeilijke financiële tijden praktisch toepasbaar en realiseerbaar zijn.

Indira van ’t Klooster (1971) studeerde architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgde haar loopbaan bij o.a. Arcam, TANGRAM Architecten en Architectuur Lokaal, waar ze met name lokale bestuurders adviseert. Zij is tevens eindredacteur van het kwartaalblad Architectuur Lokaal en hoofdredacteur van A10, new European architecture. Verder is ze co-auteur van diverse boeken waaronder: 100 jaar Academie van Bouwkunst (2008), Samen bouwen aan de stad (2011), MA-SSA (2003) en Woning op Maat (2007) en publiceerde ze o.a. in De Witte Raaf, De Architect en op Archined. verder

Reactivate! Vernieuwers van de Nederlandse architectuur
Grafisch ontwerp: Eva Heisterkamp .. Portretfoto's: Marijn Scheeres .. 240 blz .. 24 x 17 cm (staand) .. paperback .. Nederlandse & Engelse edities .. ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie