Tekst/auteurs: Pascal Gielen
isbn: 978-94-92095-04-6   ..  € 19,90  .. koop publicatie


Derde, geheel herziene en bijgewerkte druk.

Dit boek verbindt kunstsociologie met kritische maatschappijtheorie.

Serie uitverkoren tot de Best Verzorgde Boeken 2009

Lees de inleiding
Bekijk de inhoudsopgave

• Review_goodreads.com, 12 november 2011
• Review_Tijdschrift voor Filosofie 72, 2010
• Review_Open 19, 2010
• Review_Art Monthly 341, November 2010 verder

In The Murmuring of the Artistic Multitude verdedigt kunstsocioloog Pascal Gielen de hypothese dat de geglobaliseerde kunstscene een ideale productie-eenheid voor economische uitbuiting is. Hoe kan de kunstwereld haar eigen dynamiek en vrijheid behouden? Deze derde editie is geheel herzien en bijgewerkt met Gielen's meest recente inzichten in de politieke dimensies van kunst, autonomie en de relatie tussen kunst, ethiek en democratie.

In de roes van de creative cities en de creatieve industrie omarmen overheden dit postfordisctische werkmodel en sluiten zo naadloos aan bij de mondiaal heersende neoliberale markteconomie. verder

In The Murmuring wordt een poging ondernomen om alternatieven aan te reiken. Gielen zoekt naar ingrediënten die de kunstwereld nodig heeft om haar eigen dynamiek en vrijheid te bewaren. dit boek is onderdeel van de door Gielen geïniteerde Fontys-serie 'Arts in Society'

Pascal Gielen is als kunstsocioloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en is lector ‘Kunstpraktijk in de Samenleving’ aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Gielen schreef verschillende boeken over visuele kunst, culturele politiek en strategie, contemporaine dans en cultuurerfgoed. terug

The Murmuring of the Artistic Multitude: Global Art, Politics and Post-Fordism
Grafisch ontwerp:Metahaven..288 blz.. 21 x 13,5 cm.. Paperback..Engels.. Ondersteund door Fontys Hogeschool Tilburg.. Eerste druk ondersteund door Prins Bernhard Cultuurfonds