Tekst/auteurs: Janneke Wesseling
isbn: 978-90-808185-0-7   ..  € 25,00  .. koop publicatie


The Perfect Spectator onderzoekt hoe een kunstwerk werkt en hoe het betekenis heeft, in plaats van te vragen wat het laat zien en wat het betekent.


Ook verkrijgbaar als Nederlands e-book
 verder

De sleutelvraag van dit boek is: hoe werkt het kunstwerk? Het betoog bevindt zich op het snijvlak van receptie-esthetica, kunstbeschouwing en kunstkritiek en wordt ondersteund door vele voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en uit de hedendaagse kunst. Wat gebeurt er in de relatie tussen kunstwerk en beschouwer? Hoe ervaren we betekenis in een werk? En hoe kan het proces van interpretatie het beste worden begrepen en gearticuleerd? Deze vragen staan centraal. De auteur richt zich op het ontrafelen en problematiseren van de theoretische terminologie over de interactie tussen kunstwerk en beschouwer. Zij biedt een nieuwe theoretische basis voor deze terminologie, waarbij inzichten uit de receptie-esthetica, de hermeneutiek, en de fenomenologie gecombineerd worden. Ook staat de auteur uitgebreid stil bij verschillende opvattingen over het begrip ‘beschouwer’. verder
The Perfect Spectator richt zich op een geïnteresseerd publiek dat zich nader wil verdiepen in de werking van het kunstwerk, maar het is ook bedoeld voor kunstenaars, critici, andere kunstprofessionals en studenten in kunst, filosofie en geschiedenis. Het boek wil een handreiking bieden voor het kijken naar kunst, met het doel de ervaring van kunstwerken te verdiepen. verder
De serie vis-à-vis biedt een podium aan prikkelende en relevante onderwerpen in de jonge beeldende kunst, architectuur en ontwerp. Onderzoek dat normaliter binnen de muren van de academie blijft, wordt in deze serie voor een breder publiek toegankelijk gemaakt. Wat de auteurs bindt is een grote beeldende denkkracht, een onverschrokken omgang met het onderwerp en met de mores van de onderzoekswereld, en een vaardige, creatieve pen.
Eerder verschenen in deze reeks: Sophie Berrebi, The Shape of Evidence, Janneke Wesseling, Of Sponge, Stone and the Intertwinement with the Here and Now; en Wouter Davidts, Triple Bondterug
The Perfect Spectator — The Experience of the Art Work and Reception Aesthetics
Grafisch ontwerp: Sam de Groot.. .. ca. 320 blz.. Engels .. ondersteund door de Koninklijke Academie van ?Beeldende Kunsten, Den Haag.. uitgegeven door Valiz