Tekst/auteurs: Sophie Berrebi
isbn: 978-90-78088-98-1   ..  € 25,00  .. koop publicatie


The Shape of Evidence

Recensies
Visual Resources, 2016, door Erin Silver verder

The Shape of Evidence onderzoekt de rol van het document in hedendaagse kunst. Kunstenaars gebruiken veelal bestaande beelden uit film, tekst, foto's of ander (archief)materiaal afkomstig uit journalistiek, reclame, wetenschappelijke verhandelingen of industriële archieven. Niet alleen de visuele bronnen die zij zich toe-eigenen verwijzen naar een 'objectieve' staat van informatie, maar ook de strategieën die kunstenaars inzetten om het materiaal naar hun hand te zetten, refereren aan kwesties van kennisproductie en waarheidsvinding. Het document in de beeldende kunst biedt zo concrete aanknopingspunten om kwesties over representatie, geschied- en beeldvorming, over de rol van archieven en collecties te beschouwen en te analyseren. verder
Het boek toont hoe kunstenaars het document of het documentaire inzetten, hoe ogenschijnlijk 'simpele' beelden functioneren en hoe wij die beelden binnenste buiten kunnen draaien en de betekenis of mechanismen kunnen ontrafelen en begrijpen.
Met casestudies van het werk van Fiona Tan, Jean-Luc Moulène, Zoe Leonard, Sven Augustijnen, Christopher Williams, Wendelien van Oldenborgh.

Sophie Berrebi (1973) is schrijver, kunsthistoricus en incidenteel curator. Ze werd geboren in Parijs en woont momenteel in Amsterdam. Haar werk verscheen in o.a. frieze, Afterall, Metropolis M en Art and Research. Ze ontving haar PhD van het Courtauld Institute of Art, University of London en is sinds 2003 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze kunstgeschiedenis en theorie doceert, voornamelijk op het gebied van fotografie en contemporaine kunst. verder

Inhoudsopgave
Prologue - Rummaging
Introduction - Artwork, Document, Monument
One - Anonymous Documents
Two - (Dis)Ordering the World
Three - Industrial Images
Four - Decolonising the Document
Epilogue
Bibliography
Index
About the Author terug
The Shape of Evidence - Contemporary Art and the Document
Grafisch ontwerp: Sam de Groot .. 288 blz .. 20 x 15,5 cm (staand) .. paperback .. Engels .. ondersteund door Prins Bernhard Cultuurfonds