Tekst/auteurs: see right column   ..  Samenstelling/redactie: Rutger Wolfson
isbn: 978-90-78088-24-0   ..  € NU 10,00 (was 19,90)  .. koop publicatie


. Welke rol spelen beeldende kunst en musea in onze samenleving en welke rol zouden zij kúnnen spelen


Verkozen tot best verzorgde boek 2008
Shortlist Die Schönste Bücher aus aller Welt, Leipzig 2009 verder

Van het verschil tussen nachtclubs en musea, tot de (on)mogelijke ambities van kunst en de vervagende grenzen tussen hoge en lage cultuur. Van de toenemende kunstmatigheid in realistische schilderkunst tot het geconstrueerde gevoel van luxe en orde op vliegvelden. Van de verleidingskracht van mode, tot de wijze hoe haar visuele conventies in andere disciplines doordringen. Van de relatie tussen het sublieme en technologie, tot de implicaties van de pretmaatschappij.

Rutger Wolfson, auteur van het geruchtmakende Kunst in Crisis (Prometheus 2003), zet opnieuw aan tot een fundamentele discussie over het huidige kunstklimaat. verder

Waar Kunst in Crisis de consequenties van de grensvervaging tussen hoge en lage cultuur verkende, wordt in This is the Flow — The Museum as a Space for Ideas het instituut museum opnieuw gedefinieerd.
In zijn inleiding en in een serie prikkelende essays van gerenom-
meerde auteurs komt de vraag aan de orde: welke rol spelen beeldende kunst en musea in onze samenleving?
This is the Flow — The Museum as a Space for Ideas biedt ruimte voor een herdefiniëring van het begrip kunst, en van de mogelijk-
heden van het museum om maatschappelijke fenomenen en ideeën te onderzoeken, een plek waar reflectie en debat mogelijk is. verder
Rutger Wolfson (Monrovia, 1969) is sinds 1 juli jl fulltime directeur van het International Filmfestival Rotterdam. Tot 1 juli 2008 was hij directeur van De Vleeshal in Middelburg. Hiervoor studeerde hij Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was hij curator bij Witte de With, ook in Rotterdam. Eerder verschenen de door hem samengestelde en ingeleide bundels Nieuwe Symbolen voor Nederland (Valiz 2005) en Kunst in crisis (Prometheus 2003) en het essay Het museum als plek voor ideeën (Valiz, 2007).

Auteurs: Guus Beumer (directeur Marres en NAi Maastricht), Cornel Bierens (kunstcriticus, schrijver), Valentijn Byvanck (directeur Zeeuws Museum), Edwin Carels (filmmaker, curator), Chris Darke (kunst- en filmcriticus), Bregtje van der Haak (documentairemaker, schrijver), Bas Heijne (criticus, schrijver, presentator van Zomergasten 2008), Anna Tilroe (criticus, schrijver, artistiek directeur van Sonsbeek 10, 2008), Rutger Wolfson terug

This is the Flow. The Museum as a Space for Ideas
Grafisch ontwerp: Mevis & Van Deursen met David Bennewith .. 260 blz .. 26,2 x 18,4 cm .. paperback .. Engels