Tekst/auteurs: Walter Nikkels, Wigger Bierma, Enrico Bravi, Wouter Davidts, Meghan Ferrill, Rudi Fuchs, Suzanna Héman, Neil Holt, Frits Scholten, Elly Stegeman
isbn: 978-90-78088-54-7   ..  € 45,00  .. koop publicatie


Veelomvattend overzicht van een beeldbepalende, grootse ontwerper

Via het oeuvre en de specifieke positie van Walter Nikkels worden meer algemeen geldende kwesties over representatie van kunst, de betekenis van museumarchitectuur en van de communicatieve waarde van grafisch ontwerp aan de orde gesteld

Winnaar Best Verzorgde Boeken 2013

In Duitstalige landen wordt het boek verspreid door Tropen Verlag / Klett-Cotta verder

Deze monumentale monografie over typograaf Walter
Nikkels (°1940) geeft inzicht in zijn oeuvre, met een uitgebreide, chronologische, geïllustreerde werkenlijst, uitleg over bronnen
en inspiraties, mentaliteit, specifieke rol en positie en het samenspel met kunstenaars en kunstinstituten.

Nikkels ontwierp en verzorgde talloze boeken en catalogi, onder andere voor het Van Abbemuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam, en voor diverse andere Nederlandse en buitenlandse musea en instituten, vele uitnodigingen, papiergeld, postzegels, affiches, logo´s, huisstijlen, etc.

Hij concentreerde zich niet alleen op typografie of boekverzorging. Zo richtte hij diverse tentoonstellingen in waaronder de Dokumenta 7 in Kassel (1982), verder

Bilderstreit in Keulen (1989) en de Van Gogh-tentoonstelling in het Kröller-Müller Museum (2003). Hij verzorgde ook de nieuwe architectuur en de inrichting van Museum Kurhaus Kleve (1997, 2012 uitbreiding), in de grensstreek bij Nijmegen.

Van 1985 tot 2008 was Walter Nikkels als professor Typografie (Entwurf, Buchkunst und Schriftentwicklung) verbonden aan de Kunstacademie in Düsseldorf. Hij ontving voor zijn oeuvre de H.N. Werkmanprijs Prijs en de Charles Nypels Prijs.

In deze rijke monografie wordt de rode draad gevormd door een ruim geïllustreerde werkenlijst, die doorsneden wordt door inhoudelijke ‘inserts’, onderwerpen die in tekst en beeld verdieping verdienen. Overzicht thema'sverder

Walter Nikkels: Afgebeeld | Depicted | Abgebildet
Grafisch ontwerp: Wigger Bierma, Ana Laura Campos .. 528 blz .. 27,3 x 20,5 cm (staand) .. gebonden .. Nederlands/Engels/Duits (in één editie) .. ondersteund door: Fonds BKVB/Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Harten Fonds, Gemeente Dordrecht, Stichting Stokroos, Kunststiftung
Nordrhein Westfalen