Samenstelling/redactie: Tris Kee, Francesca Miazzo
isbn: 978-90-78088-91-2   ..  € 27,50  .. koop publicatie


Presentaties in Moskou (juli 2014), New York (september 2014), Hong Kong (september 2014)en Tapei (september 2014)! Zie www.valiz.nl/agenda

Reviews
• Review_Urban Springtime, 4 juni 2014
• Review_Platform31, 2 juni 2014
• Review_theguardian.com, 19 mei 2014 verder

Als de negentiende eeuw de eeuw van de Keizerrijken was, de twintigste eeuw die van de Natiestaten, lijkt het erop dat de eenentwintigste eeuw die van de Steden wordt. Dit boek schetst echter een beeld van het tijdperk van de wijk, waar stedelingen – die voorheen alleen maar ‘afnemers’ van stadsontwikkeling waren – weer zelf bezit nemen van hun omgeving.

Er ontstaan in diverse stedelijke omgevingen initiatieven van onderop, terwijl instellingen, overheidsdiensten en ontwikkelaars niet goed op deze trend kunnen inspelen. In het project We Own The City onderkennen we dat deze internationale ontwikkeling een bredere analytische kijk verdient. Dit boek analyseert aan de hand van vier voorbeelden in vijf steden de gevarieerde dynamiek en intensiteit van door burgers gedragen stedelijke vernieuwingsprocessen: in Amsterdam, Hongkong, Moskou, New York en Taipei. Ons onderzoek is begonnen met de vraag hoe deze van oudsher van bovenaf bestuurde steden met hun burgers omgaan. verder

Ons doel is om met nieuwe aanbevelingen te komen vanuit de noodzaak onze steden vorm te geven door middel van interactieve processen die aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap en de ambities van de inwoners.

Dit is een boek door professionals voor professionals, maar ook voor deskundigen en studenten die zich bezighouden met het scheppen van nieuwe stedelijke topografieën. In de steden van nu staat de rol van de stadsontwikkelaar voortdurend onder druk en de auteurs zien de noodzaak om de relatie tussen de burger en de overheid te onderzoeken. Onze aanbevelingen zullen zich met name richten op overheden, volkshuisvesters, architecten, stedenbouwers en projectontwikkelaars om zo nieuwe argumenten aan te dragen voor wetgeving (of de praktijk) waarin samen met burgers gemaakte stadsplannen niet alleen maar experimenteel zijn, maar juist de norm stellen voor de huidige ontwikkeling. verder

Behandelde projecten:
Amsterdam: I Can Change The World With My Two Hands, Cascoland, Noorderparkbar, Vrijburcht. Hong Kong: Lam Tin & Uppen Ngau Tau Kwok Estate, Fly the Fly Over Operation, The Community Project Workshop, Choi Yuen Village. New York: Garden of Eden, BRIC Arts - Media and UrbanGlass, New Lots Triangle Plaza, Manufacture New York. Moskou: Cyclification, DelaiSam, Mitino, Nagatino. Taipei: The Treasure Hill, Qing-Tien, Huaguang, Greenlife Roosvelt. terug
We Own The City: Enabling Community Practice in Architecture and Urban Planning in Amsterdam, Hong Kong, New York, Moscow and Taipei
Grafisch ontwerp: Chris Knox .. 296 blz .. 24 x 17 cm (staand) .. paperback .. Engels .. in samenwerking met CITIES Amsterdam, Hong Kong University .. ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie