Tekst/auteurs: Anderson, Borgatti, Brown, Cao, Clark, De Bièvre, Dissanayake, Elkins, Girshick, Halbertsma, DaCosta Kaufmann, Onians, Pfisterer, Rhodes, Scharfstein, Van Damme, Zijlmans   ..  Samenstelling/redactie: Kitty Zijlmans, Wilfried van Damme
isbn: 978-90-78088-22-6   ..  € 29,50  .. koop publicatie


. Dit boek brengt een breed scala van mondiale invalshoeken op kunst bij elkaar
. Het onderzoekt op kritische manier de premissen en historiografie van de studie van kunst als een wereldwijd verschijnsel

• Review_Art History, Vol. 33, No. 4, September 2010, pp. 710-716.PDF verder

De studie van visuele kunst is een gelaagde, caleidoscopische en kritische bezigheid. Het kunsthistorisch perspectief vormt slechts één van de vele invalshoeken om kunst te beschouwen en onderzoeken. Al veel langer woedt de kwestie: vanuit welke andere perspectieven kan kunst zinvol bestudeerd worden? In de muziek- of taalwetenschap is het bijvoorbeeld vanzelfsprekend om uiteenlopende gezichtspunten in te zetten bij reflectie en onderzoek. verder
Dit boek brengt voor het eerst een breed scala van mondiale invalshoeken op kunst bij elkaar, waaronder neurowetenschappelijke, evolutiebiologische, antropologische en geografische benaderingen, naast meer conventionele kunsthistorische perspectieven. Het onderzoekt op kritische manier de premissen en historiografie van de studie van kunst als een wereldwijd verschijnsel, en introduceert vervolgens verschillende nieuwe concepten, ‘frameworks’ of denkmodellen. Het boek blijft niet hangen in abstracte modellen, maar laat via case studies zien hoe bepaalde manieren van onderzoeken en beschouwen werken, welk resultaat of nieuwe vragen deze bieden, om vandaaruit een breder, rijker veld te creëren waarin beeldende kunst gelaagder geanalyseerd kan worden. verder
Samengesteld door:

Kitty Zijlmans is kunsthistorica, sinds 2000 hoogleraar Moderne Kunstgeschiedenis en Kunsttheorie aan de Universiteit Leiden.

Wilfried van Damme is kunsthistoricus en antropoloog, en onderzoekt visuele kunsten vanuit een mondiaal en multidisciplinair perspectief. Hij doceert World Art Studies aan de Universiteit Leiden sinds 2004.

Auteurs:

Richard L. Anderson, Jean M. Borgatti, Donald E. Brown, Cao Yiqiang, John Clark, Elisabeth de Bièvre, Ellen Dissanayake, James Elkins, Paula D. Girshick, Marlite Halbertsma, Thomas DaCosta Kaufmann, John Onians, Ulrich Pfisterer, Colin Rhodes, Ben-Ami Scharfstein, Wilfried van Damme, Kitty Zijlmans terug

World Art Studies. Exploring Concepts and Approaches
Grafisch ontwerp: Linn Eriksen.. 464 blz .. 24 x 17 cm .. paperback.. Engels .. ondersteund door Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Stichting