English text will follow soon!

Met boeken en inhoudelijke programma’s biedt Trancity reflectie op de stad, stedelijke ontwikkeling en vernieuwing en het publiek domein, met specifieke aandacht voor de samenhang van architectuur en stedenbouw met sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Trancity is geïnitieerd door Simon Franke; hij werkt als onafhankelijk auteur, redacteur en uitgever.

Vanaf 1 januari 2012 werken Valiz en Trancity nauw samen. Meer informatie over de samenwerking vindt u hier.


Verschenen bij Trancity:
Lelysteden: Een associatieve reisgids - door Elger Blitz, Tijs van den Boomen, Frans Boots, Simon Franke, Jan Rothuizen

Terug naar de stad: Geografisch portret van Amsterdam - door Jos Gadet more

Trancity