Het nieuwe stadmaken: Van gedreven pionieren naar gelijk speelveld

€ 19,50 per item
€ 18,50 per item for buying at least 10
€ 17,50 per item for buying at least 30
Out of stock


+

Dutch only!

De laatste jaren zien we een sterke groei van lokale initiatieven in de leefomgeving. Van gebruik van leegstaande gebouwen tot stadslandbouw op braakliggende terreintjes tot kleinschalige gebiedsontwikkeling. Na een aantal jaren enthousiast pionieren dienen zich vragen aan. Bijvoorbeeld hoe projecten die draaien op onvermoeibare vrijwilligers en/of tijdelijke subsidies gecontinueerd kunnen worden? Het denken in de tegenstelling bewoners-gebruikers versus overheid en marktpartijen is niet productief, maar hoe kunnen lokale initiatieven dan doordringen in de institutionele praktijk van ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling?

Het nieuwe stadmaken brengt de ontwikkelingen rondom de stadsmakersbeweging in kaart aan de hand van verschillende essays, een  aanzet voor een nieuwe verhouding tussen bottom up beweging en top down planning.