TPL_PWTTEMPLATE_SKIP_LINK_TITLE

Practising Art Internationally

Friendship, Solidarity, and Ethics


  • Beeldende kunst als drijvende kracht achter internationale netwerken van emancipatie en solidariteit
  • De relatie tussen kunst, emancipatie en solidariteit wordt onderzocht aan de hand van verschillende internationale en intersectionele voorbeelden
  • Over o.a. feministische klassekritiek, transculturele LGBT-gemeenschappen, panafrikanisme en vroeg-twintigste-eeuws Indiaas kosmopolitisme.

Redactie: Binna Choi, Lisa Rosendahl, and Grant Watson with Andrea Phillips
Bijdragen: Sara Ahmed, Rustom Bharucha, Binna Choi, Alice Creischer and Andreas Siekmann with Matthijs de Bruijne, Kodwo Eshun and Anjalika Sagar (The Otolith Group), Leela Gandhi, Johanna Gustavsson, Christian Nyampeta, Park Chan-kyong, Andrea Phillips, Lisa Rosendahl, and Grant Watson
Ontwerp: David Bennewith

2020, Valiz met Casco Art Institute: working for the commons, Iaspis - the Swedish Art Grants Committee's International Programme for Visual and Applied Artists, Stockholm, Institute of International Visual Art (Iniva), London | paperback | ca. 192 blz. | 27 x 21 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-92095-61-9


Practising Art Internationally richt zich op de rol die kunst speelt in de geschiedenis en het heden van transnationale netwerken van vriendschap en solidariteit. Het wil de discussie over internationale beeldende kunst loskoppelen van de beperkte focus op globalisering en het hedendaagse en laten zien dat de beeldende kunst onderdeel is van een lange geschiedenis van internationaal contact tussen emancipatiebewegingen. Beeldende kunst wordt daarbij opgevat als een praktijk die ontmoetingen mogelijk maakt en die nieuwe manieren van leven en alternatieve historische narratieven faciliteert.
In Practising Art Internationally wordt die emanciperende internationale praktijk onderzocht via concrete voorbeelden. De casestudies zijn internationaal georiënteerd en gaan onder andere over bondgenootschappen met arbeidsmigranten, klasse-georiënteerde feministische kritiek, transculturele LGBT-levens, een analyse van de arbeidsomstandigheden in culturele instellingen, vroeg-twintigste-eeuws Indiaas kosmopolitisme en panafrikanisme in de postkoloniale tijd.
De keuze voor de term ‘internationaal’ in de titel verwijst zowel naar de internationale reikwijdte van dit boek als naar de nalatenschap van twintigste-eeuws links internationalisme die door vele bijdragen heengewoven is.