Direct naar:

Boeklancering + opening Burning Images / Gazes from Syria

15 maart 2022, Amsterdam

  • Boeklancering van Florian Göttkes Burning Images
  • Opening van Göttke's tentoonstelling “Gazes From Syria: Eleven Years Of Uprising / Multi-Sided Civil, Sectarian and Proxy War”

Wat: Boeklancering en opening
Met: Florian Göttke
Waar: Afdeling Kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam, BG2, Turfdraagsterpad 15-17, 1012 XT Amsterdam, 1e en 2e verdieping.
Wanneer: Dinsdag 15 maart, 16:30
Voertaal: Engels
Toegang: Gratis

Een tentoonstelling van Florian Göttkes project “Gazes From Syria: Eleven Years Of Uprising / Multi-Sided Civil, Sectarian and Proxy War”.

En de boeklancering van Burning Images: A History of Effigy Protest, Valiz, 2021.

De tentoonstelling is elke woensdag geopend voor publiek van 14:30-17:30 en op afspraak (neem contact op met Florian Göttke).


Burning Images
Burning Images gaat in op een eeuwenoude, populaire en globale protestpraktijk: het maken, ophangen en verbranden van poppen of portretten van politici (effigies). De activisten hebben maar weinig nodig: een paar oude kleren, wat knutselvaardigheid en het zorgen voor een zekere herkenbaarheid van de beeltenis of effigy; om deze vervolgens publiekelijk te vernietigen. De beelden die daarvan gemaakt worden, gaan via social media en de pers de wereld over.

Effigy protest is een fascinerende en complexe praktijk. Het heeft een archaïsche oorsprong, voortkomend uit carnaval en eindejaartradities, alsook volkstribunalen. Vaak zijn het spectaculaire beelden, en het laatste decennium sluiten deze naadloos aan op de geglobaliseerde beeld- en social mediacultuur. Het is een lokale, low-tech praktijk, die toch globaal begrijpelijk is, en het mogelijk maakt visueel over cultuur- en taalgrenzen heen te communiceren.

Sinds 2001 is deze protestpraktijk geregeld in de media te zien geweest, onder andere in protesten tegen de oorlogen in Afghanistan en Iraq, en tijdens de Arabische Lente. Ook recent zijn beelden beschikbaar van het verbranden van Trump-poppen, van Geert Wilders-lookalikes en van Macron.

Deze ontwikkelingen vormen het vertrekpunt van deze uitgave, om van daaruit dit visuele protestgenre te onderzoeken, de wortels en genealogieën in verschillende landen alsmede de esthetische en de politieke aspecten ervan. Diverse disciplines worden ingezet om het fenomeen te duiden: geschiedenis, kunstgeschiedenis, antropologie, uitvoeringsstudies, fotografietheorie, iconologie, visuele studies en politieke filosofie.

Met veel afbeeldingen uit de Verenigde Staten, Irak, Egypte, Iran, Afghanistan, en vele andere landen.

Gazes from Syria
Het werk "Gazes from Syria" bestaat uit een reeks posters met 'portretten' uit de International New York Times van mensen die verzeild zijn geraakt in de oorlog in Syrië. De posters tonen mensen die direct in de camera kijken. Hun blikken maken het mechanisme van de nieuwsmedia zichtbaar, richten zich tot ons, de westerse lezer/kijker, en herinneren ons aan onze betrokkenheid bij dit vreselijke conflict.

Florian Göttke is beeldend kunstenaar, researcher en schrijver. Hij combineert beeldonderzoek (verzamelen, close reading, collage, montage) met academisch onderzoek om het verband van ‘publieke beelden’ met ons sociaal geheugen en politiek te onderzoeken. Göttke heeft geregeld tentoongesteld en gepubliceerd.