Direct naar:

Publicaties

Meer publicaties

Over Valiz

WAT

Valiz is een onafhankelijke, internationale uitgeverij op het gebied van kunst, theorie, kritiek, ontwerp en stadscultuur. Onze boeken bieden kritische reflectie en interdisciplinaire inspiratie, waarbij de verbinding tussen culturele disciplines en sociaalpolitieke thema’s vaak centraal staat. Wij publiceren boeken vanuit een betrokkenheid bij de inhoud, bij artistieke en sociale vraagstukken en bij de kunstenaars, ontwerpers en auteurs.
Naast het uitgeven van boeken organiseert Valiz lezingen, debatten en andere culturele projecten waarin ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en cultuur worden verkend.

trancityxvaliz

Sinds 2012 werkt Valiz nauw samen met Trancity onder de naam trancityxvaliz. Beide uitgeverijen vinden elkaar in een gemeenschappelijke opvatting over de functie van publicaties. trancityxvaliz-boeken en -programma's bieden kritische reflectie op de stad, stedelijke ontwikkeling en vernieuwing, en het publiek domein, met specifieke aandacht voor de samenhang met sociale, culturele en economische kwesties.

Meer weten over het programma van Valiz en trancityxvaliz? Blader hier door onze folders:

2024
Najaar/Winter
Voorjaar/Zomer
2023
Najaar/Winter
Voorjaar/Zomer
2022
Najaar/Winter
Voorjaar/Zomer
2021
Voorjaar/Zomer
2020
Najaar/Winter
Voorjaar/Zomer
2019
Voorjaar/Zomer
2018
Najaar/Winter
Voorjaar/Zomer
2017
Najaar/Winter
Voorjaar/Zomer
2016
Najaar/Winter
Voorjaar/Zomer
2015
Najaar/Winter
Voorjaar/Zomer
2014
Najaar/Winter

WIE

Medewerkers

Astrid Vorstermans

(*1960) is kunsthistoricus, redacteur en uitgever. In 2003 richtte zij Valiz op. Daarvoor werkte ze op verschillende plaatsen als uitgever, redacteur, boekverkoper en vertegenwoordiger. Onder de paraplu van Valiz werkt ze samen met een breed netwerk van vele andere vakmensen binnen de kunsten. Naast haar werk bij Valiz geeft ze lezingen en is gastdocent bij diverse designopleidingen.

Till Hormann
(*1990) is muzikant (Délage) en grafisch ontwerper. Hij is een vaste factor bij Valiz om dagelijkse los-vaste klussen op te lossen: bijv. (webshop-) bestellingen verzenden, de website bijhouden, administratie bijhouden, meehelpen in beeldredactie, meedenken van klein naar groot en vice versa.
Simon Pillaud
(*1999) is beeldend kunstenaar en fotograaf. Hij is opgegroeid in Frankrijk en heeft in Nederland gestudeerd. Sinds 2022 werkt hij voor Valiz, waar hij vooral de logistiek, het onderhoud en het distributiewerk doet.  
Dennis ter Wal
Simone Wegman
(*1991) werkt sinds 2019 bij Valiz. Ze studeerde Liberal Arts and Sciences en Arts and Culture Studies (Contemporary Art in a Global Perspective). 
Eli Witteman 
(*1996) werkt sinds 2023 bij Valiz, waar hen werkt als projectredacteur. Hen studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, Schilderkunst aan LUCA Gent en MA Art Praxis aan het Dutch Art Institute. Naast werken bij Valiz schrijft hen verhalen en artikelen voor (kunst)tijdschriften. 

DISTRIBUTIE EN VERTEGENWOORDIGING

NL
Vertegenwoordigers en ambassadeurs Distributie
BE
Vertegenwoordigers/ambassadeurs en distributie Informatieplatform:
GB/IE
Vertegenwoordiger/ambassadeur Distributie
VS/CA/Latijns-Amerika
Europa/ Azië /Australië
Idea Books
Vertegenwoordigers of distributiepartners Idea Books

CONTACT & BESTELLEN

Valiz, boek- en culturele projecten
Gebouw Het Sieraad
Studio K34-K36
Postjesweg 1
1057 DT Amsterdam
info@valiz.nl
tel 020 - 676 41 44

Schijf je in voor onze nieuwsbrief

Facebook icon  Instagram icon

Valiz is een BV i.o.,
DGA: Astrid Vorstermans.
Parallel bestaat Stichting Valiz Foundation, zie tab bovenaan.

Valiz BV i.o.-gegevens:
Btw/VAT: NL866259740B01
KvK: 93049307
IBAN: NL 64 TRIO 0320 3472 06

Valiz-boeken kunnen besteld worden via deze website (zie ‘Publicaties’) via de distributeurs of bij uw boekhandel.
Bekijk hier de verkoopvoorwaarden.

COLOFON

© Valiz, Amsterdam en de betrokken kunstenaars, auteurs en ontwerpers, 2021
Alle rechten voorbehouden.

Wijzigingen van inhoud en prijs voorbehouden.

Stichting Valiz

STICHTING VALIZ
OPGERICHT 22 JULI 2014

Ons werk vraagt een voortdurende balans tussen verschillende waarden, ritmes en benaderingen. Inhoudelijke, artistieke, idealistische, politieke, praktische en financiële belangen spelen een rol in het maken van beslissingen en het bepalen van de koers, zowel in het maken van boeken, het creëren en delen van inhoud, en het opzetten van culturele projecten.

Valiz wordt niet structureel financieel ondersteund. Dat betekent dat er enerzijds veel ruimte is om te experimenteren, eigen doelen te stellen en een toegesneden aanpak te ontwikkelen; anderzijds is het ook de opdracht om het werk, de huur en andere overhead te kunnen dekken.

Om een 'vrij veld' te hebben waar nieuwe organisatiemodellen, andere werkvormen, andere inhoud, en met grotere aandacht ideële en sociale projecten te ontwikkelen, is Stichting Valiz Foundation opgericht. De Stichting is zonder winstoogmerk.

DOELSTELLING

Stichting Valiz Foundation is een uitgeverij en cultureel platform opgericht om op een brede en vindingrijke manier in te spelen op ontwikkelingen in hedendaagse kunst, architectuur, stadscultuur en design.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het maken van boeken:
    1. over theorie en teksten over visuele cultuur (kunsttheorie, architectuur- en ontwerptheorie, stadscultuur, publiek domein, reflectie op beelden uit het alledaagse leven, kunstenaarsteksten), vaak met een maatschappijkritische invalshoek;
    2. die in nauwe samenwerking met kunstenaars, ontwerpers en kunstinstituten geconcipieerd en uitgewerkt worden;
  2. Het organiseren van culturele evenementen, debatten, lezingen, etc. verband houdende met het vorenstaande.

ANBI-STATUS

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 854219225. Blijkens een boekenonderzoek van de Belastingdienst Oost-Brabant van xx januari 2017 voldoet de stichting aan de ANBI-voorwaarden. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61127140. De stichting houdt kantoor aan de Bellamystraat 24-II te (1053 BM) Amsterdam. ANBI-gegevens worden op deze website gepubliceerd (www.valiz.nl/valizfoundation). Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld. Onkosten die bestuurders maken in de uitoefening van hun functie worden, mits niet bovenmatig, vergoed.

CONTACT STICHTING VALIZ FOUNDATION

Postadres:
Bellamystraat 24-II, 1053 BM Amsterdam
Telefoon: 020 - 676 41 44
E-mail: info@valiz.nl
RSIN/fiscaal nummer: 854219225
Kamer van Koophandel: 61127140
Bank: Triodos Bank IBAN: NL72 TRIO 0197 9715 71, BIC/Swift: TRI0NL2U

BESTUUR STICHTING VALIZ FOUNDATION

Voorzitter: Roosje Klap
Penningmeester: Simon Franke
Secretaris: Pia Pol
Directeur: Astrid Vorstermans

CONTACT VALIZ BOEK- EN CULTURELE PROJECTEN

Postadres:
Gebouw Het Sieraad
Studio K34-K36
Postjesweg 1
1057 DT Amsterdam
E-mail: info@valiz.nl
Telefoon: 020 - 676 41 44