Direct naar:

Onderweg naar de rechtvaardige stad

Over nabijheid, vertrouwen, wederkerigheid en gemeenschap

€ 17,50 stuk Bestel nu!

  • De digitale versie van dit essay is gratis beschikbaar voor de lezer, maar verdere verspreiding is alleen toegestaan met verwijzing naar de downloads op onze website of de website van Trancity.

Auteur:  Simon Franke & Wouter Veldhuis

Ontwerp: Meeusontwerpt

Serie: Stadsessays

Boekhandel: Niet leverbaar via CB, wel rechtstreeks bij de uitgever, lage korting

Maart 2024, trancityxvaliz | pb | 108 blz. | 21 x 13,5 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-94-93246-37-9 | € 17,50

Simon Franke is auteur, redacteur, uitgever en organisator van publicaties en programma’s over stad, stedelijke ontwikkeling en publiek domein. Hij is de oprichter van Trancity.

Wouter Veldhuis is directeur van stedenbouwkundig bureau MUST. Ook is hij als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving verbonden aan het College van Rijksadviseurs.

In de media:
- Lees hier de aankondiging van dit stadsessay op de website van De Architect (11 maart 2024)
- Lees hier de recensie door Céline Jansen op de website van gebiedsontwikkeling.nu (1 mei 2024)
- Lees hier het interview met Wouter Veldhuis door Ysbrand Visser op de website van Stedebouw en Architectuur (25 juni 2024)


De ‘rechtvaardige stad’ staat voor een ideaalbeeld hoe we onze leefomgeving duurzaam toegankelijk maken. Hoe we voor iedereen een betekenisvol leven in een daarvoor gepaste en ingerichte omgeving mogelijk maken. Het begrip duikt ook steeds vaker op in ruimtelijke ontwikkeling, in sociaal werk, in de programma-akkoorden van colleges van B&W. Het is een aantrekkelijk verhaal, maar daarmee weten we nog niet hoe je daar beleid voor ontwikkelt of ontwerp voor levert.

Dit Stadsessay vertaalt het denken hierover in sociaal-ruimtelijk handelen, waarbij publiek welvaren het doel is, in plaats van private rijkdom. Het doet een moreel appèl op ieder die werkt aan de stad om zich hiermee te verbinden. Simon Franke en Wouter Veldhuis schreven eerder het Stadsessay Verkenning van de rechtvaardige stad: Stedenbouw en de economisering van de ruimte.