Direct naar:

Boekpresentatie | The Art of Civil Action

30 november 2017 bij WALTER, Arnhem (NL)

TheArtofCivilAction, een nieuw boek van Pascal Gielen (professor sociologie van kunst en cultuur, Universiteit van Antwerpen) en Philipp Dietachmair (onderzoeker, European Cultural Foundation), onderzoekt hoe kunst en cultuur de bouwstenen bieden voor een sterk civiel domein. Op 30 november wordt het boek gepresenteerd bij WALTER in Arnhem, met een gesprek tussen Pascal Gielen en Thijs Lijster (cultuurfilosoof, Rijksuniversieit Groningen), die ook aan het boek bijdroeg.

Waar: Boekwinkel WALTER, Looierstraat 43, Arnhem
Wanneer: Donderdag 30 november 2017
Met: Pascal Gielen, Thijs Lijster
Toegang: € 3,50 / € 6,50 (naar draagkracht)
Voertaal: Engels


>De afgelopen jaren hebben politieke verschuivingen, de financiële crisis en klimaatverandering niet alleen voor veel onrust gezorgd; zij zijn ook de aanleiding voor een nieuwe articulatie van het idee van het civiele domein. Het civiele domein is de maatschappelijke ruimte waar individuen en gemeenschappen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, en zich inzetten voor sociale en politieke kwesties. Het is een domein dat nog niet beheerst wordt door wetgeving of marktwerking. De politieke, economische en ecologische problemen van het afgelopen decennium hebben dit domein weer zichtbaar gemaakt als een plek waar ruimte is voor kritische geluiden en politieke alternatieven. Dit boek kijkt naar verschillende artistieke praktijken, activistische platforms en nieuwe burgerinitiatieven en stelt daarbij de vraag hoe kunst en cultuur de bouwstenen kunnen bieden voor een sterk civiel domein. Hoe brengen kunstenaars en mensen die werken in de culturele sector ‘de kunst van “civil action”’ in de praktijk? Welke strategieën kunnen zulke initiatieven toepassen om hun lokale invloed te vergroten? En wat kunnen zij betekenen op transnationaal niveau? Cultuurtheoretici, activisten en kunstenaars onderzoeken hoe de kunsten bouwstenen kunnen aanreiken voor een lokaal geworteld civiel domein in een wereld die steeds meer op globaal niveau verbonden is.