Direct naar:

Vertrouwen

Bouwen op het Cultureel 'Gemeen'

€ 15,00 each Add to cart

  • Forthcoming: expected November 2023. You can pre-order this book in our webshop. Once the book is ready, we will dispatch your order.

Author: Pascal Gielen

Drawings: Karina Beumer

Design: Lotte Lara Schröder

Forthcoming: expected November 2023, Valiz supported by Departement Cultuur, Jeugd & Media, Vlaamse Gemeenschap | pb | c. 192 pp. | c. 21 x 14,5 cm (h x w) | Dutch | ISBN 978-94-93246-21-8


Cultuur is de basis van de samenleving. Alles is cultuur: hoe we zingeven aan ons leven, hoe we met elkaar omgaan, hoe we aan politiek doen, hoe we handeldrijven, hoe we met het milieu omgaan. Daarom moet cultuur door iedereen vrij gedeeld en gemaakt kunnen worden. Cultuur is immers oorspronkelijk een collectief goed. Ze neemt een derde ruimte in tussen markt en overheid die we ‘commons’ of in het Nederlands ‘gemeen’ noemen. Deze gemeenschappelijke grond wordt al decennia bezet door marktpartijen die er winst uit willen halen, of overheden die er politieke munt uitslaan. Daardoor verliest cultuur haar sociale dynamiek en haar vermogen om zin te geven aan het leven van nieuwe generaties, of om telkens opnieuw betekenis te genereren in de uitwisseling met andere culturen.

In Het cultureel ‘gemeen’ pleit Pascal Gielen voor een politiek van vertrouwen die mensen autonoom hun eigen cultuur laat ontwikkelen en beheren. Want als cultuur geen gemene grond meer heeft, wordt het mensen onmogelijk gemaakt om zichzelf en de wereld te duiden.

Pascal Gielen is kunstsocioloog, als hoogleraar verbonden aan ARIA/Universiteit van Antwerpen. Hij leidt het CCQO, Culture Commons Quest Office, ccqo.eu. In 2022 werd Gielen door de Vlaamse Gemeenschap aangesteld als curator van de ‘Culture Talks’.

Karina Beumer is beeldend kunstenaar. Haar werk vertrekt vanuit de tekenkunst, en leidt vaak naar andere kunstvormen, zoals muziek, video, sculpturen, schrijfwerk, karinabeumer.nl.