Direct naar:

Archive Species

Bodies, Habits, Practices

€ 39,50 stuk Bestel nu!

  • Een gelaagd beeld- en tekstboek met het karakter van een conceptuele beeldbank, waarin bestaande modebeelden worden toegeëigend, herbenoemd, en in een nieuwe ordening geplaatst
  • Werpt een nieuw en oorspronkelijk licht op de veranderende relatie tussen mode, textiel, fotografie en massacultuur onder invloed van de globalisering van de laatste veertig jaar
  • Uitverkoren tot een van de Best Verzorgd Boeken 2018!

Auteurs: Joke Robaard & Camiel van Winkel
Ontwerp: Elisabeth Klement

2018, Valiz | ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gerrit Rietveld Academie, LAPS, Research Institute for Art and Public Space, Arctic Paper | paperback | 488 blz. | 27,8 x 21,6 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-92095-43-5

In de media


Archive Species onderzoekt de representatie van het geklede lichaam in kranten en tijdschriften sinds de jaren 1970. Kunstenaar Joke Robaard en schrijver Camiel van Winkel herschikten en herinterpreteerden voor dit project het rijke archief van Robaard, bestaande uit modefoto's die zij verzamelt sinds 1979. Samen maakten ze een selectie van beelden uit het archief en arrangeerden ze in dynamische series of sequenties die nieuwe narratieven oproepen en onverwachte betekenissen genereren. Via een artistieke strategie van vervreemding en toe-eigening tonen de auteurs cruciale connecties tussen lichamen, objecten, en gedrag, en leggen op deze manier de verborgen culturele en politieke lagen van modefotografie bloot. Archive Species is een onderzoek naar de verschuivende vormen van menselijk gedrag en zelfrepresentatie, het uit elkaar vallen van materialen, en manieren van kleden. Modefoto's worden gelezen als fossielen van grafische productie: hoewel ze verankerd liggen in het verleden, wijzen ze vooruit naar hedendaagse condities.