Direct naar:

Around Amsterdam's IJ Banks

From Architecture and Art to Green and New Development Areas

€ 19,50 stuk Bestel nu!

Auteurs: Sabine Lebesque, Pito Dingemanse, Ronald Hooft, Maarten Kloos, Harkolien Meinsma, Ton Schaap
Redactie: Sabine Lebesque
Ontwerp: De Designpolitie

2011, Valiz | ondersteund door Projectbureau Noordwaarts, Stadsdeel Noord, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam, Projectbureau Zuidelijke IJoever | paperback | 272 blz. | 21 x 13 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-90-78088-47-9

Inhoudsopgave (pdf)


De oevers rond het Amsterdamse IJ ondergaan een spectaculaire transformatie. De ontwikkelingen op de Zuidelijke IJ-oevers zijn al in een eindfase, aan de Noordelijke IJ-oevers wordt flink gebouwd en komen nieuwe ontwikkelingen op gang. Daarmee verandert de perceptie van het IJ van een ruig open water naar het blauwe centrum van de stad. Al fietsend, varend, of lopend langs de oevers kom je oude, nieuwe en nog te realiseren gebouwen tegen, maar ook kunstwerken, groen, gebieden die verbonden zijn met de havenactiviteiten, landschappelijke elementen, monumenten, eet- en drinkgelegenheden, of zomaar plekken met een bijzonder verhaal. Met handig kaartmateriaal en meer dan tweehonderd projectbeschrijvingen kan iedereen zijn eigen Rondje IJ samenstellen.