Direct naar:

Arts Education Beyond Art

Teaching Art in Times of Change

€ 22,50 stuk Bestel nu!

  • Hoe kunstonderwijs onze blik op de wereld kan veranderen
  • Biedt nieuwe perspectieven van academici en uitvoerende kunstenaars die bijdragen aan het kritische debat over kunsteducatie
  • Antennae-serie door de studentenjury uitverkoren bij de Best Verzorgde Boeken 2015

Redactie: Barend van Heusden, Pascal Gielen
Ontwerp: Metahaven
Serie: Antennae, Arts in Society

2015, Valiz | ondersteund door Mondriaan Fonds, Fontys School of Fine and Performing Arts, Tilburg, University of Groningen | paperback | 192 blz. | 21 x 13,5 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-90-78088-85-1


Mens en maatschappij gedijen op een veelzijdig en imaginair bewustzijn. Toch gaat het kritische debat over kunsteducatie nog te vaak over de kwaliteit van kunstwerken en technische vaardigheden, waarbij kwesties als de kritische functie van kunst binnen de maatschappij, artistieke kennis en kennisontwikkeling worden verwaarloosd.
Daarom is het tijd voor een verandering van perspectief, waarbij de focus verschuift van de kwaliteit van een kunstwerk naar kunst als bron van kennis en belichaming van sociale processen. Arts Education Beyond Art betoogt dat kunsteducatie, zowel voor kinderen als volwassen, zich zou moeten richten op de kwaliteit van het proces dat voortkomt uit kunstwerken en hoe deze kunstwerken dienen om bovenstaande doelen te bereiken. Een nieuwe manier waarop we door de kunst leren kijken naar de wereld.

Bijdragen: Michel van der Aa, Franz Billmayer, Bernard Darras, Willem Elias, Pascal Gielen, Arnon Grunberg, Barend van Heusden, Susanne Keuchel, Aernout Mik, Charlotte Mutsaers, Ramsey Nasr, Gijs Scholten van Aschat, Lode Vermeersch, Barbara Visser, Ernst Wagner