Direct naar:

Binational Urbanism

On the Road to Paradise

€ 20,50 stuk Bestel nu!

  • Bespreekt een van de meest interessante manieren van leven in de 21ste eeuw: constant in beweging tussen twee landen
  • Hoe ervaren binational urbanists geborgenheid, thuis, en culturele verschillen?

Auteur: Bernd Upmeyer
Ontwerp: BOARD

2015, trancityxvaliz | paperback | 224 blz. | 18 x 16 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-92095-06-0

Inhoudsopgave (pdf)
Introductie (pdf)


Nooit was de mobiliteit van mensen zo hoog als vandaag. Mensen werken en leven niet alleen op verschillende plaatsen, maar ook in verschillende landen. In Binational Urbanism behandelt Upmeyer de leefwijze van mensen die een tweede leven in een andere stad in een ander land zijn begonnen, zonder hun eerste stad volledig achter zich te laten. Dit zorgt voor een constante transitie tussen twee thuisfronten in twee verschillende landen.
Binational urbanists zijn afkomstig uit alle lagen van de samenleving: van hoogopgeleiden en de kosmopoliete creatieve klasse tot arbeiders. Gebaseerd op interviews met mensen van Turkse afkomst die momenteel in Duitsland leven, toont Upmeyer hun innovatieve levensstijl: niet geworteld in een van beide culturen, maar extreem mobiel, en gebruikmakend van het beste uit beide culturen.
Binational Urbanism zou wel eens een van de meest interessante levenswijzen van de 21ste eeuw kunnen zijn. Aan de hand van een gedetailleerde casestudy geeft dit boek voor het eerst een theoretische uitwerking van dit boeiende fenomeen.

Bernd Upmeyer is architect en werkt in Rotterdam. Hij is oprichter van BOARD, en redactielid en uitgever van Monu Magazine.