Direct naar:

Binnen in de stad

Ontwerp en gebruik van publieke interieurs

€ 24,50 stuk Bestel nu!

  • Publieke interieurs als onderdeel van de dynamiek van de stad
  • Over interacties tussen buiten en binnen, de nuances tussen openbaar en privé, de overgangszones, het informele en onverwachte, de routes en ontmoetingsplekken

Auteur: Matthijs de Boer
Bijdragen: Astrid Kockelkoren, Marloes Boutkan, Moniek Urselmann
Ontwerp: Mart Hulspas, L5 communicatie + design

2012, trancityxvaliz | ondersteund door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Multi Vastgoed, EFL Stichting, Matthijs de Boer stedenbouw bv. | paperback | 176 blz. | 24 x 20 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-78088-64-6


Bibliotheken, stadhuizen, stations, winkels, scholen, schouwburgen, strikt genomen zijn het geen openbare ruimten, maar zo gebruiken we ze wel. Een levendige stad heeft tal van verblijfsplekken, uiteraard buiten in de openbare ruimte, maar ook in gebouwen die zich daarvoor lenen. Die overdekte ruimten zijn overgangszones tussen openbaar en privé en bieden stedelingen en bezoekers gelegenheid voor informele en onverwachte ontmoetingen, met min of meer beschutting tegen het klimaat, het verkeer en rumoer van de stad. Het gaat na hoe die opgenomen kunnen worden in het stedelijk weefsel en soms ook niet vanwege nachtelijke sluitingen of andere beperkende maatregelen. Naast de rijke geschiedenis worden perspectieven geschetst voor nieuwe publieke interieurs die ontstaan door actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Matthijs de Boer is stedenbouwkundige en architect. Met zijn bureau werkt hij aan een gevarieerd pakket aan ontwerp- en adviesopdrachten, van ruimtelijke visies tot en met de detaillering van de buitenruimte. Hij publiceert regelmatig, onder andere in De Architect.