Direct naar:

Burning Images

A History of Effigy Protests

€ 26,50 stuk Bestel nu!

  • Onderzoekt een specifieke vorm van politiek protest: het vernietigen van beeltenissen (effigies) door ophanging, verbranding of anderszins
  • Over het maken en analyseren van beeldcultuur, globale nieuwsgaring en razendsnelle nieuwsverspreiding via de pers en sociale mediakanalen

Auteur: Florian Göttke
Ontwerp: Sam de Groot
Serie: vis-à-vis

September 2021, Valiz | ondersteund door Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds | pb | 320 pp. | 23,4 x 16,5 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-92095-96-1 | € 26,50

Florian Göttke is beeldend kunstenaar, researcher en schrijver. Hij combineert beeldonderzoek (verzamelen, close reading, collage, montage) met academisch onderzoek om het verband van ‘publieke beelden’ met ons sociaal geheugen en politiek te onderzoeken. Göttke heeft geregeld tentoongesteld en gepubliceerd.

In de media

  • Lees hier het artikel 'Kunstenaar Florian Göttke hangt de stad vol posters over Syrië' door Jan Pieter Ekker in het Parool (15 maart 2022)
  • Lees hier de recensie door De Leesclub van Alles (28 oktober 2021)

Burning Images gaat in op een eeuwenoude, populaire en globale protestpraktijk: het maken, ophangen en verbranden van poppen of portretten van politici (effigies). De activisten hebben maar weinig nodig: een paar oude kleren, wat knutselvaardigheid en het zorgen voor een zekere herkenbaarheid van de beeltenis of effigy; om deze vervolgens publiekelijk te vernietigen. De beelden die daarvan gemaakt worden, gaan via social media en de pers de wereld over.

Effigy protest is een fascinerende en complexe praktijk. Het heeft een archaïsche oorsprong, voortkomend uit carnaval en eindejaartradities, alsook volkstribunalen. Vaak zijn het spectaculaire beelden, en het laatste decennium sluiten deze naadloos aan op de geglobaliseerde beeld- en social mediacultuur. Het is een lokale, low-tech praktijk, die toch globaal begrijpelijk is, en het mogelijk maakt visueel over cultuur- en taalgrenzen heen te communiceren.

Sinds 2001 is deze protestpraktijk geregeld in de media te zien geweest, onder andere in protesten tegen de oorlogen in Afghanistan en Iraq, en tijdens de Arabische Lente. Ook recent zijn beelden beschikbaar van het verbranden van Trump-poppen, van Geert Wilders-lookalikes en van Macron.

Deze ontwikkelingen vormen het vertrekpunt van deze uitgave, om van daaruit dit visuele protestgenre te onderzoeken, de wortels en genealogieën in verschillende landen alsmede de esthetische en de politieke aspecten ervan. Diverse disciplines worden ingezet om het fenomeen te duiden: geschiedenis, kunstgeschiedenis, antropologie, uitvoeringsstudies, fotografietheorie, iconologie, visuele studies en politieke filosofie.

Met veel afbeeldingen uit de Verenigde Staten, Irak, Egypte, Iran, Afghanistan, en vele andere landen.