Direct naar:

CAPS LOCK

How capitalism took hold of graphic design, and how to escape from it

€ 22,50 stuk Bestel nu!

  • Toont hoe kapitalisme en grafisch ontwerp onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
  • Met praktijkvoorbeelden van vernieuwende ontwerp-collectieven die de verbindtenis tussen kapitalisme, marktwerking en design proberen te ontmantelen
  • Een inspiratiebron voor iedereen binnen het ontwerpveld, studenten, ontwerpers, docenten (zoals ook bij Ruben Paters eerdere boek: The Politics of Design (2016))
  • Uitverkoren door de Studentenjury als een van de Best Verzorgde Boeken 2021!
  • Een van de winnaars van Dutch Design Awards 2022!
  • Ruben Pater ontwikkelde een toolkit voor educatie, deze is hier gratis te downloaden

Auteur: Ruben Pater
Ontwerp: Ruben Pater

Augustus 2021, Valiz | Pb | 552 blz. | 18,4 x 11,1 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-92095-81-7 | € 22,50

Ruben Pater (geb. 1977, NL) is opgeleid als grafisch ontwerper, werkte in diverse bureaus, zelfstandig en in het onderwijs (oa MA KABK). Met Untold Stories produceert Pater kritisch werk op het snijvlak van grafisch ontwerp, journalistiek en activisme. Zijn eerste boek The Politics of Design (BIS, 2016) is —zoals onderhavig boek— een inspirerend bronnenboek voor ontwerpstudenten, docenten en visuele communicatoren over de hele wereld.
www.untold-stories.net; @unlisted_roots; @capitalslock

In de media


Kapitalisme zou niet kunnen bestaan zonder de munten, bankbiljetten, documenten, grafische informatie, interfaces, branding en advertenties die we dagelijks gebruiken; alle (mede) vormgegeven door grafisch ontwerpers. Zelfs anti-consumentistische strategieën worden binnen kapitalistische samenlevingen toegeëigend om de economische groei te dienen. Het lijkt erop dat design opgesloten zit in een systeem van exploitatie en gewin, een cyclus die ongelijkheid en uitputting van menskracht en natuurlijke bronnen in de hand werkt. CAPS LOCK laat met heldere taal en veel visuele voorbeelden zien hoe grafisch ontwerp en kapitalisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het boek bevat vele casestudies van ontworpen objecten en onderzoekt ook hoe educatie, het werkveld en de beroepspraktijk van ontwerpers de markteconomie ondersteunen en vice versa daardoor wordt beïnvloed.

CAPS LOCK is opgebouwd rondom rollen die ontwerpers kunnen innemen (bijv The Educator; Engineer; Entrepreneur; Hacker; Futurist; Activist, etc.). Deze structuur maakt het mogelijk om het boek ook op een niet-lineaire manier te lezen. Ieder hoofdstuk is onderverdeeld in samenhangende artikelen waarin diverse voorbeelden van objecten en ontwerppraktijken aan bod komen. Het boek sluit met zes radicale designinitiatieven, die op hun eigen manier weerstand bieden aan het kapitalistische denken, in de hoop een tegenhanger te bieden tegen onderdrukkende mechanismen.

Ook verkrijgbaar als Ebook via deze link