Direct naar:

Commonism

A New Aesthetics of the Real

€ 22,50 stuk Bestel nu!

  • De ‘commons’ zijn een populair begrip in culturele, maatschappelijke en sociaal-wetenschappelijke kringen, maar wat is commonisme, welke opvattingen bestaan erover?
  • Is er een andere, meer rechtvaardige toekomst denkbaar via de commons?

Redactie: Nico Dockx, Pascal Gielen
Bijdragen: Walter van Andel, Michel Bauwens, Giuliana Ciancio, Maria Francesca De Tullio, Nico Dockx, Futurefarmers, Lara Garcia, Harry Gamboa Jr., Pascal Gielen, Liam Gillick, Eric Kluitenberg, Rudi Laermans, the Land Foundation, Sonja Lavaert, Peter Linebaugh, Matteo Lucchetti, Pat McCarthy, Antonio Negri, Hanka Otte, Recetas Urbanas, Jörn Schafaff, Stavros Stavrides, Evi Swinnen, Rirkrit Tiravanija, Nomeda & Gediminas Urbonas, Louis Volont, Judith Wielander
Ontwerp: Metahaven
Serie: Antennae

2018, Valiz | ondersteund door ARIA, Antwerp Research Institute for the Arts, University of Antwerp, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/Artesis Plantijn, Culture Commons Quest Office, University of Antwerp | 448 pp. | 21 x 13.5 cm (h x w) | Engels | ISBN 978-94-92095-47-3


Na een halve eeuw neoliberalisme worden de contouren zichtbaar van een nieuwe, radicale, praktijkgerichte ideologie: commonisme, met een o in het midden. 'Commonisten' gaan ervan uit dat sociale relaties op geld gebaseerde (contract-) relaties kunnen vervangen. Ze bepleiten solidariteit en ze geloven dat peer-to-peer relaties nieuwe productiewijzen en nieuwe productieverhoudingen zullen voortbrengen.

Commonism brengt dit nieuwe ideologische gedachtegoed in kaart. Hoe werken de commons, en wat is hun esthetica? Hoe geeft commonisme vorm aan de realiteit van ons samenleven? Is een andere, rechtvaardigere toekomst mogelijk via de commons? Welke strategieën passen aanhangers van het commonisme toe? Dit boek onderzoekt dit nieuwe politieke geloofssysteem aan de hand van theoretische analyse, wilde artistieke speculatie, inspirerende voorbeelden uit de kunsten, bijna-empirische observaties en kritische reflectie.