Direct naar:

Conceptual Art in a Curatorial Perspective

Between Dematerialization and Documentation

€ 25,00 stuk Bestel nu!

  • Over de paradox van het tentoonstellen van deze 'ideeënkunst'
  • Biedt verschillende perspectieven op het tentoonstellen van conceptuele kunst, gebaseerd op de tentoonstellingsgeschiedenis en op casestudies
  • Shortlisted voor de 'Best Contribution to Art History' > Richard Schlagman Art Book Award (sept. 2019, Whitechapel Gallery)

Auteur: Nathalie Zonnenberg
Ontwerp: Sam de Groot
Serie: vis-à-vis

2019, Valiz | ondersteund door het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds | paperback | 240 blz. | 23,5 x 16,5 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-90-78088-76-9


Conceptual Art in a Curatorial Perspective: Between Dematerialization and Documentation richt zich op de museale praktijk van het tentoonstellen van conceptuele kunst. In het niet-objectmatige karakter van deze kunst ligt een problematiek besloten die het (hernieuwde) tentoonstellen ervan bemoeilijkt. Het boek biedt verschillende historische visies op de omgang met deze kunst in een museale context. Aan de hand van een uitgebreide inleiding en drie casestudies worden de paradox van het tentoonstellen van conceptuele kunst, en de geschiedenis ervan, belicht en in kaart gebracht. Ook besteedt de auteur aandacht aan de wijze waarop curatoren een rol speelden in haar canonisering. Conceptual Art in a Curatorial Perspective beoogt geen handboek met praktische oplossingen te zijn, maar veeleer een bewustwording teweeg te brengen in de traditionele museale praktijk. Het is geschikt voor studenten kunst- en cultuurwetenschappen (museum- en curatorial studies), kunst- en museumprofessionals, en algemeen geïnteresseerden in de kunst van de jaren zestig en zeventig.

Nathalie Zonnenberg is kunsthistoricus en curator. Zij behaalde haar doctoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zonnenberg schrijft regelmatig over beeldende kunst voor o.a. Metropolis M en Afterall, doceert Kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit en is verbonden aan de opleiding Curatorial Studies van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te Gent.