Direct naar:

Courageous Citizens

How Culture Contributes to Social Change

€ 19,90 stuk Bestel nu!

  • Belicht de rol van cultuur als motor voor positieve sociale verandering
  • Viert de ‘moedige burger’ die strijdt voor een rechtvaardige samenleving en een inclusieve, gezamenlijke toekomst

Redactie: Bas Lafleur, Wietske Maas, Susanne Mors
Bijdragen: John Akomfrah, Borderland Foundation, Rosi Braidotti, Vasyl Cherepanyn, Bojana Cvejić, Fatima El-Tayeb, Pascal Gielen, Stuart Hall, David Harvey, Stefan Kaegi, Ivan Krastev, Wietske Maas, Marina Naprushkina, Lia Perjovschi, Saskia Sassen, Ana Vujanović, Katherine Watson
Ontwerp: Elisabeth Klement & Jan Tomson

2018, Valiz met European Cultural Foundation | paperback | 272 blz. | 21 cm x 15 cm (staand) | Engels | ISBN 978-94-92095-51-0


Courageous Citizens gaat over ‘moedige burgers’: denkers, kunstenaars, activisten en collectieven die via hun gedachten, ideeën en acties een centrale rol spelen in de strijd voor een rechtvaardige samenleving. Het zijn burgers (met of zonder officieel burgerschap) die moed en doorzettingsvermogen tonen door zich, te midden van complexe maatschappelijke ontwikkelingen en processen, dagelijks in te zetten voor het bouwen van een inclusieve, gezamenlijke toekomst.

Aan de hand van theoretische perspectieven en casestudy's laten de auteurs van dit boek zien hoe cultuur de wereld in positieve zin kan veranderen. Zij doen dit aan de hand van drie thema’s: 1) Gelijkheid & Diversiteit, 2) Communities & Democratie, 3) Fragmentatie & Solidariteit. Courageous Citizens laat zien hoe moedige individuen en groepen binnen deze domeinen veranderingen teweeg brengen. Dankzij hun sociale, creatieve en intellectuele energie ontstaat er een ruimte om samen te leren, te leven, en om de democratie te beoefenen en te (her)definiëren.

Courageous Citzens is uitgegeven ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de ECF Princess Margriet Award for Culture (PMA), een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan kunstenaars, denkers en collectieven die cultuur inzetten om positieve veranderingen in Europa teweeg te brengen.