Direct naar:

Creative Theories of (Just About) Everything

A Journey into Origins and Imaginations

€ 25,00 stuk Bestel nu!


  • Print on Demand-versie beschikbaar
  • Veelzijdige verkenning van de betekenis en potentie van creativiteit in de 21e eeuw
  • Een pleidooi voor het belang van creativiteit in het hedendaags onderwijs

Auteur: Jeroen Lutters
Kunstwerken: Ina Meijer
Ontwerp: Sam de Groot
Serie: vis-à-vis

2020, vis-à-vis serie, uitgegeven door Valiz | in samenwerking met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem–Zwolle–Enschede | paperback | 208 blz. | Engels | 23,5 x 16 cm (staand) | ISBN 978-94-92095-74-9 | verkoopprijs € 25,00

Jeroen Lutters is kunst- en cultuuranalist en onderwijs-
ontwerper. Hij houdt zich bezig met de centrale rol van de kunsten en geesteswetenschappen binnen het hedendaagse onderwijs-
curriculum en met practice-based learning. Hij is lector aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem, onderzoeker aan de UvA, Universiteit van Amsterdam, fellow bij UCI, University of California Irvine en curator bij Museum Jan Cunen in Oss.

Ina Meijer is kunstenaar en ontwerper en medeoprichter van Studio Inamatt. Ina houdt zich bezig met basisconcepten zoals de inherente kwaliteiten van een ruimte, tactiliteit, ambacht, traditie, kleurpatronen en hoe technologie kan bijdragen aan nieuwe gebruiksvormen.

De tekst van Lutters wordt vergezeld door Ina Meijer's kunstwerken: samengestelde linnen doeken die spelen met tweedimensionaliteit, tactiliteit, schaal, textuur en structuur.


>Creativiteit wordt geprezen als de drijvende kracht en de belangrijkste vaardigheid van de eenentwintigste eeuw. Het debat over de oorsprong en het potentieel van creativiteit speelt zich voornamelijk af binnen het domein van de natuur- en sociale wetenschappen, en weinig in de humaniora. Gebruikmakend van inzichten uit deze velden, puttend uit ideeën van Parmenides, Spinoza, Goethe, Emerson, Nietzsche, Freud, Benjamin, Bergson, Deleuze, Spivak en vele anderen, stelt Jeroen Lutters dat creativiteit een kracht is die overal is en overal in door kan dringen. Zijn pleidooi is dat dit vermogen expliciet op alle niveaus van de samenleving moet worden ingezet, begrepen en onderwezen.

Door de bronnen en betekenis van creativiteit vanuit een actueel oogpunt te heroverwegen, onderzoekt Lutters de oorsprong van creativiteit, de kennis van creativiteit en de politiek van creativiteit. Lutters introduceert hiermee een nieuwe denktraditie over creativiteit; het creatief materialisme. Creative Theories of (Just About) Everything definieert hiermee een 'mogelijke wereld' waarin creativiteit deel uitmaakt van alles in de natuur. Het kennen en gebruiken van deze creatieve bron moet een vormende kracht zijn, niet alleen in de kunsten en in het onderwijs, maar ook in het heroverwegen van onze samenleving als geheel.

Het boek dient als inspiratiebron voor kritische en creatieve denkers, kunstenaars, kunsthistorici, filosofen, literair onderzoekers, cultuur- en sociale wetenschappers en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp creativiteit.