Direct naar:

De alledaagse en de geplande stad

€ 11,50 stuk Bestel nu!

Redactie: Arnold Reijndorp / Leeke Reijnders

Met bijdragen van: Karin van Dreven, Willem Frijhoff, Pierre Mayol, Hans Mommaas, Maarten Königs, Jeanne van Heeswijk, Ivan Nio, Bianca Seekles, Neeltje ten Westenend, Arnold Reijndorp, Leeke Reinders 

Ontwerp: Beukers/Scholma

2010, trancity | paperback | 200 pages | 14 x 22 cm | ISBN 97890 9506 8266 | € 11,50


De alledaagse stad is de belevingswereld van bewoners en gebruikers, de geplande stad is het beleidsterrein van overheid, maatschappelijke organisaties en hun professionals. Twee tegengestelde werelden, zo lijkt het, die bij een zorgvuldige blik toch ook weer verweven blijken te zijn. Politiek, overheid, woningcorporatie en welzijnswerk hebben een strategie van grote maatschappelijk doelen; de burger zet zich daar niet zozeer tegen af, maar reageert tactisch en trekt in het dagelijks leven zijn eigen plan.

De nauwkeurige analyses in dit boek van het dagelijks leven in de stadswijk, van de wijze waarop bewoners zich een plek toe-eigenen en een ‘thuis' creëren en daarnaast van de wijze waarop instituties met branding, leefstijlen en woonmilieus hun inzet formuleren maakt duidelijk hoe complex het alledaagse en het geplande op elkaar inwerken in de stad. En dat biedt aanknopingspunten voor zinvol professioneel handelen