Direct naar:

During the Exhibition...

Contemporary Art and the Paradoxes of Conceptualism

Uitverkocht

  • Over de structurele verwevenheid van de hedendaagse kunst met de uitgangspunten van de conceptuele kunst
  • Koppelt kunsttheoretische inzichten aan relevante historische en culturele ontwikkelingen
  • Uitverkoren bij de Best Verzorgde Boeken 2012

Auteur: Camiel van Winkel
Ontwerp: Sam de Groot

2012, Valiz | ondersteund door Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds BKVB | paperback (otabind) | 304 blz. | 23 x 15 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-90-78088-56-1

In de media 

  • Lees hier de recensie van During the Exhibition in Beelden
  • Lees hier de recensie van During the Exhibition in Kunsthart
  • Lees hier de recensie van During the Exhibition in Metropolis M

Inhoudsopgave (pdf)
Over de auteur (pdf)


In dit boek legt Camiel van Winkel de conceptuele wortels van de hedendaagse kunst bloot. Hij stelt dat de kunst van vandaag als geheel in wezen ‘post-conceptueel’ is. De productie en receptie van kunst worden bepaald door omstandigheden en factoren die conceptuele kunstenaars in de jaren 1965-1975 voor het eerst hebben aangekondigd: de culturele dominantie van informatie, de professionalisering van de kunstpraktijk en de toepassing van kwaliteitscriteria ontleend aan ontwerpdisciplines.
Vanuit deze post-conceptuele systematiek biedt het boek een nieuw en verhelderend inzicht in het hedendaagse kunstenaarschap en de beeldende kunstpraktijk, met name wat betreft de relatie tussen conceptuele en visuele aspecten, de betekenis van theoretisch discours en de rol van instituties en bemiddelaars.