Direct naar:

Flourishing Foodscapes

Design for City-Region Food Systems

NIET BESCHIKBAAR

  • Kijkt naar structurele, grootschalige oplossingen voor voedselproblemen; voorbij vrijblijvende en kleinschalige bottom-up initiatieven
  • Een toegankelijk boek over het wereldwijde probleem van voedsel(schaarste). Technische kwesties worden door experts uitgelegd op een manier die begrijpelijk is voor een algemeen geïnteresseerd publiek

Redactie: Saline Verhoeven & Johannes S.C. Wiskerke
Bijdragen: Jacques Abelman, Laura Bracalenti, Claire Callander, Joy Carey, Chloé Charreton, Maxim Cloarec, Nevin Cohen, Lola Dominguez Garcia, Marielle Dubbeling, Anna Maria Fink, Antoine Fourrier, Pepijn Godefroy, Paul de Graaf, Floris Grondman, Karen de Groot, David Habets, Daniel Keech, Niké van Keulen, Kim Kool, Tim Kort, Jerryt Krombeen, Madeleine Maaskant, Minke Mulder, Ruut van Paridon, Matthew Reed, Cecilia Rocha, Lara Sibbing, Paul Swagemakers, Marieke Timmermans, Louise E.M. Vet, Mark van Vilsteren, Marc C.A. Wegerif
Ontwerp: Hans Gremmen

2018, Valiz met de Academie van Bouwkunst (AHK) | ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | paperback | 296 blz. | 23 x 17 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-94-92095-38-1

In de media

  • Ruimte+Wonen: 'Iedereen die werkt aan een integrale omgevingsvisie zou deze voedselbril eens op moeten zetten.'


De term ‘foodscapes’, een combinatie van ‘food’ en ‘landscape’, verwijst naar de sociale en ruimtelijke organisatie van netwerken en voedselsystemen. Met andere woorden: de fysieke plaatsen en sociale praktijken die te maken hebben met voedselproductie, voedselverwerking, distributie, verkoop, bereiding en consumptie. In het creëren van toekomstbestendige voedselsystemen is het van belang om niet alleen te kijken naar sociale, economische en ecologische duurzaamheid, maar ook naar de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap en de manier waarop dit ingericht wordt.
Voedselproductie- en consumptie staan in direct verband met een aantal van de grote uitdagingen van deze tijd, zoals bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering, biodiversiteit, afval en sociale ongelijkheid. Deze kwesties hebben ook een ruimtelijke component: voedsel heeft een grote impact op de stad (op consumptie en, in mindere mate, op de productie van voedsel) en op het platteland (voornamelijk productie, maar ook de rest van de voedselketen). Flourishing Foodscapes overstijgt het veld van bottom-up initiatieven en particuliere projecten. Het uitgangspunt is dat de huidige voedselproblemen vragen om een meer structurele en grootschalige aanpak. Aan de hand van voorbeelden van inspirerende projecten en studies van over de hele wereld zet dit boek een fikse stap in die richting. Het verbindt uitgebreid onderzoek, casestudies en ruimtelijke ontwerp.