Direct naar:

Herinnering aan de rechtsstaat

Pleidooi voor serieus openbaar bestuur

€ 14,50 stuk Bestel nu!

> PDF http://bit.ly/2zVwPXC
> Epub http://bit.ly/2A38Gib

De digitale versie van dit essay is gratis beschikbaar voor de lezer, maar verdere verspreiding is alleen toegestaan met verwijzing naar de downloads op onze website.

Auteur: Annemarie Kok
Ontwerp: Meeusontwerpt
Serie: Stadsessays

Boekhandel: Niet leverbaar via CB, wel rechtstreeks bij de uitgever, lage korting

2019, trancityxvaliz | paperback | 92 blz. | 21 x 13,5 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-94-92095-65-7


Burgerkracht en burgermacht zijn tegenwoordig leidende principes binnen het doen en vooral laten van gemeenten. Of het nu gaat om openbaar bestuur, ruimtelijke ordening, publieke dienstverlening of sociale zorg: ‘de samenleving’ is aan zet. U dus, en uw medeburgers. Dat klinkt misschien mooi, maar achter deze door vrijwel heel politiek Den Haag bejubelde trend schuilen zware bezuinigingen, sentimentele concepten, uitgeklede rechten, miskenning van ons parlementaire stelsel en een overheid die zich steeds kleiner maakt.
Volgens Annemarie Kok wijst de populariteit van bestuurlijke termen als ‘meervoudige democratie’ en ‘lokaal maatwerk’ erop dat politici, bestuurders en ambtenaren de weg kwijt zijn. Zij roept daarom de rechtsstaat in herinnering als ideëel en formeel houvast en bepleit een institutioneel reveil.