Direct naar:

Vertrouwen

Bouwen op het Cultureel 'Gemeen'

€ 15,00 stuk Bestel nu!

  • Reflecteert op het toenemend wantrouwen in medemensen, overheden en bedrijven
  • Wijst op het belang van cultuur en de culturele commons, of het cultureel gemeen, om vertrouwen op te bouwen
  • Pleit voor een politiek van vertrouwen die mensen autonoom hun eigen cultuur laat ontwikkelen en beheren

Auteur: Pascal Gielen

Tekeningen: Karina Beumer

Ontwerp: Lotte Lara Schröder

November 2023, Valiz ism Departement Cultuur, Jeugd & Media, Vlaamse Gemeenschap | pb | 240 blz. | 19 x 11,8 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-94-93246-21-8 | € 15,00

In de media
- Lees hier het interview met Pascal Gielen door Lisa Cortois in Tertio (28 februari 2024)
- Lees hier het interview met Pascal Gielen door Staša Pavlović op de website van Socius vzw (24 februari 2024)
- Lees hier het interview met Pascal Gielen door Erwin Jans in de Theaterkrant (jaargang 145, nummer 4, juli 2024)


Het CBS kondigde in mei aan dat onder de bevolking het vertrouwen in de overheid tot onder een kwart was gedaald. Hoe doorbreken we die cultuur van wantrouwen? Volgens Pascal Gielen wordt het zaadje van vertrouwen in de culturele commons, of mooier in het Nederlands: het cultureel ‘gemeen’ geplant en gevoed. Dat is het cultureel goed, zoals taal, emoties, passies, interesses en expressies, die we veelal gratis met zijn allen delen. Om vertrouwen te garanderen moet dit cultureel goed echter voor iedereen vrij van marktwerking en vrij van overheidsbemoeienis blijven. Alleen op die manier kan een sterke samenleving opgebouwd worden die vertrouwen schept.

Vertrouwen pleit voor een politiek van vertrouwen die mensen in verbinding hun eigen cultuur laat ontwikkelen en beheren. Want als cultuur geen gemene grond meer heeft, wordt het mensen onmogelijk gemaakt om zichzelf en de wereld vorm te geven. Breed maatschappelijk vertrouwen begint bij het delen van kwetsbaarheden en het gemeen biedt daar de ruimte voor. Met de verkiezingen in november in het vooruitzicht biedt het boek de mogelijkheid om cultuur en het cultureel gemeen weer bij het maatschappelijke debat te betrekken. Zonder het gemeen zal politiek en beleid immers niet aan vertrouwen winnen.

Pascal Gielen is cultuursocioloog, als hoogleraar verbonden aan ARIA/Universiteit van Antwerpen. Hij leidt het CCQO, Culture Commons Quest Office, ccqo.eu. In 2022 werd Gielen door de Vlaamse Gemeenschap aangesteld als curator van de ‘Culture Talks’ en kreeg de opdracht om Vertrouwen te schrijven.

Karina Beumer is beeldend kunstenaar. Haar werk vertrekt vanuit de tekenkunst, en leidt vaak naar andere kunstvormen, zoals muziek, video, sculpturen, schrijfwerk. (karinabeumer.nl)