Direct naar:

Het museum als plek voor ideeën

UITVERKOCHT

  • Prikkelend essay over het huidige kunstklimaat
  • Hoe kunnen musea zich verhouden tot de alledaagse en populaire cultuur?

Auteur: Rutger Wolfson
Ontwerp: Mevis & Van Deursen

2007, Valiz | paperback | 88 blz. | 21 x 14,5 cm (h x b) | Nederlands | ISBN 978-90-78088-13-4


Welke rol spelen beeldende kunst en musea in onze samenleving? En welke rol zouden ze kúnnen spelen? De onaantastbare positie die kunst lange tijd heeft genoten is niet langer vanzelfsprekend. Daarmee is ook de autoriteit van het museum onder druk komen te staan. Tegenwoordig is er meer aandacht voor bezoekersaantallen dan voor de bredere maatschappelijke taak van het museum. Hiermee is de vraag wat kunst en musea voor de samenleving (kunnen) betekenen versmald.
Rutger Wolfson, auteur van het geruchtmakende Kunst in Crisis (2003), zet in dit prikkelende essay opnieuw aan tot een fundamentele discussie over het huidige kunstklimaat. Hij pleit voor een meer open opvatting van het museum, als plek die niet alleen ruimte biedt aan kunst, maar ook aan interessante uitingen van massacultuur. Zijn ‘museum als plek voor ideeën’ is een bijzondere vorm van openbare ruimte waar reflectie op en debat over de samenleving mogelijk is. Maar voor musea deze rol kunnen spelen, moeten zij eerst zichzelf opnieuw durven uitvinden en het dominante kunsthistorische perspectief loslaten.