Direct naar:

Jakarta Megalopolis

Horizontal and Vertical Observations

  • Onderzoekt het fenomeen ‘megastad’ vanuit verschillende perspectieven
  • Een aanvulling op andere ‘grote-stadboeken’ in zijn persoonlijke en eigenzinnige benadering

Auteurs: Arjan van Helmond, Stani Michiels
Bijdragen: Charles Esche, Agung Hujatnikajennong, Abidin Kusno, Gerardo Mosquera
Ontwerp: Sanne Beeren

2007, Valiz | ondersteund door het Mondriaan Fonds,Stimuleringsfonds voor Architectuur, EFL Stichting, Rijksakademie van Beeldende Kunsten | paperback | 160 blz. | 24 x 17 cm (h x b) | Engels | ISBN 978-90-78088-01-1


Twee projecten over de stad Jakarta van beeldend kunstenaar/architect Stani Michiels en van kunstenaar Arjan van Helmond staan centraal in dit boek. Vanuit hun verschillende invalshoeken proberen ze grip te krijgen op de wooncultuur in Jakarta, de beleving van privé ten opzichte van publieke ruimte, de gevolgen van stadsmigratie, maar ook op de infrastructuur, de verdichting en de samenhang van de stad als geheel. Vele megasteden in ontwikkelingslanden ondergaan een explosieve groei, waarvan de complexiteit op cultureel, sociaal, politiek en economisch vlak zich ongekend ontwikkelt. Dit fenomeen krijgt binnen de architectuur- en kunstwereld terecht steeds meer aandacht. De essays van Charles Esche, Gerardo Mosquera, Abidin Kusno en Agung Jenong geven het boek een theoretisch kader.